Het Akantje

Groepsfoto 2017

Het Akantje is het driemaandelijks tijdschrift van het koor Acantus. Het verschijnt sedert 1988 in hardcopyformaat onder de naam San Martinootje. In de loop van 2005 werd het koorkrantje herdoopt tot “’t AKantje”. In 2010 werd het eenvoudig “Akantje”. Vanaf juni 2015 verschijnt het ook op deze plaats in digitaal formaat. Het Akantje wil een weerspiegeling zijn van het leven in het koor van zowel dirigent, zangers en zangeressen als van hun partners en sympathisanten. 

Vroegere Akantjes

 

Verantwoordelijke uitgever 

 

Rik Daghelet
De Brownestraat 3
9120 Beveren

Redactie 

 

Manu Cardon

Piet De Smet

Hilde Cools

akantje@gmail.com