Historiek van het Sint-Martinuskoor (deel 3)

Wilfried Van de Velde

1997

Jubilieret, triumphieret, dankt dem Herrn

Deze aanhef zou symbool kunnen staan voor de start van ons Gouden Jubileumjaar: 50 jaar Sint-Martinuskoor!

Op 10 januari werd de verzamelde Wase Pers door het bestuur verwend in de Salons Versailles. Het bazuinde het programma dan ook uit te allen k(r)ante(n). En wat een feestjaar zou het ook worden!!! Het begon op 19 januari met een feestzitting in het kasteel Cortewalle. Burgemeester François Smet overhandigde voorzitter Wilfried een medaille vanwege Luc Martens, Vlaams Minister van Cultuur en Welzijn. Er waren ook medailles voor een elftal koorleden die 25 tot 50 dienstjaren lieten optekenen. Kamiel Cooremans hield een opmerkelijke toespraak, waarna aan Godfried bloemen werden overhandigd.

Het koor had inmiddels reeds duchtig gerepeteerd. Tijdens het weekend van 22 en 23 februari werd de eigen kerst cd Ecce Mundi Gaudia opgenomen in de Kapel van O.-L.-Vrouw- Presentatie (nu Sint-Maarten Bovenschool). Deze kapel werd als opnamestudio gekozen wegens haar rustige ligging. Geen geluiden van toeterende auto’s op de grote Beverse markt, alhoewel de opnameleiding ons wel even terugriep wegens een storend geluid op de band. Het bleek een vliegtuig te zijn dat wat veel decibels had verspreid. Deze cd met als ondertitel Kerstmis in Europa bevat werk van Bach, Handel, Zelenka en een aantal kerstliederen uit diverse Europese landen. Het Sint-Martinuskoor liet zich begeleiden door een orkest o.l.v. Nico Baltussen. Solisten en Lieve Jansen, Marianne Vliegen, Erwin Van Bogaert (orgel). Dirigent: Godfried Van de Vyvere. Johan Favoreel had de artistieke supervisie. 

Wim Van Remortel
Wim Van Remortel

  Het kunstwerk op de hoes is van de hand van Bevernaar Wim Van Remortel (+). De cd werd officieel voorgesteld in de kantoren van sponsor KB waar Luc Moens directeur was en Nelly zorgde voor een fijne receptie!

Luc Moens
Luc Moens

Na de traditionele opluistering van de diensten van de Goede Week en Pasen in de Sint Martinuskerk kwam een volgend muzikaal hoogtepunt ons jubeljaar opfleuren. In CC Ter Vesten organiseerden we op 26 april K(h)oorklanken in het Waasland met deelname van vijf Wase koren die een gevarieerd programma brachten, afgewisseld met samenzang. Het Sint-Martinus-koor zong werk van Brahms, Schubert en Mendelssohn.

Op 28 juni vond het tuinfeest in het Hof van Keulen te Kallo plaats, gesponsord door Röhlig, KB, IPPA, Van Craenenbroeck en Transport Vanderweken. Het was een heuse barbecue met muzikale omlijsting door het zigeunertrio Janos Csikos en er kon gedanst worden op muziek van een discobar.

Willy Snellings
Willy Snellings

Op 20 oktober overleed Willy Snellings, de vorige dirigent van het koor, op 82-jarige leeftijd te Gent. Deken Weemaes schreef een In memoriam in ons San Martinootje, de voorganger van dit Akantje, dat in 1997 aan zijn tiende jaargang toe was.

Op 11 november  zongen we ‘s ochtends de mis van de patroonheilige Martinus en ’s avonds was het koor aan het feesten in restaurant Malpertuus, in de bossen van Haasdonk.

Na de hemelactiviteiten eind augustus en een koorweekend te Drongen eind september kondigde het jubileumconcert zich aan. In de Sint-Martinuskerk voerde het koor op 29 november de Krönungsmesse van Mozart uit en het Magnificat in D van Zelenka. Solisten waren Lieve Jansen, Marianne Vliegen, Jan Caals en Conor Biggs. Godfried dirigeerde dit concert in aanwezigheid van zowat 700 toehoorders. Er werd een live opname gemaakt van dit concert. 

In de nagalm van een schitterend Mozartconcert als sluitstuk van ons gouden jubileum was de uitreiking van de Cultuurboom aan het koor de spreekwoordelijke kers op de taart. De academische zitting vond plaats op 14 december in de Verlatzaal van het kasteel Cortewalle. Er waren toespraken van Johan de Ridder, François Smet en een eloquente feestrede door Kamiel D’Hooghe, ere-directeur van het Koninklijk Conservatorium te Brussel.

Krönungsmesse

1998

 

Na de middernachtmis en de mis op kerstdag van ‘97 te hebben verzorgd zongen we in februari en begin maart nog twee huwelijksmissen, respectievelijk voor de families De Rop en Kriekemans. Het was ook de aanloop naar een nieuwe muzikale uitdaging: de verdediging van onze wisseltrofee van het Internationaal Koortreffen te Raeren (Eynatten) op 28 maart. We wonnen deze wedstrijd reeds in 1996! En raer, maar waer, we pronkten opnieuw op het hoogste schavotje. Nummers als Esti Dal, Alma che scarca en Easter waren outstanding.

Op 11 juni overleed op 81-jarige leeftijd E.H. Siegfried Huygens, stichter van het Sint-Martinuskoor. Over hem lees je meer in 75 jaar Sint-       Martinuskoor/Acantus dat op 20februari 2022 verscheen.

In april zongen we nog de huwelijksmis  voor Dagobert L’Ecluse en op 20 juni waren we te gast in de kerk van Zelzate waar oud-onderpastoor Willy Vernimmen ons had uitgenodigd om een kerkconcert te zingen. Het was meteen het voorbereidingsconcert voor onze koorreis naar Praag van 4 tot 10 juli. Deze reis was een topper, zowel op toeristisch als op muzikaal gebied. Ik herinner me nog levendig hoe we midden op het Oude Stadsplein, op de meridiaan, het centrum van Europa, onder het waakzaam oog van Jan Hus Locus Iste zongen, bijgesprongen door een Nederlands koor. We gaven er een miniconcertje met Als ic U vinde en het Poolse Góralu. 

Praag 1998

We concerteerden in de Ludmillakerk, in de Maria Sneeuwkerk en in de kerk van het Kindeke Jezus. We bezochten de Vysehrad-begraafplaats waar o.a. de grote Tsjechische componist Smetana rust. We voeren op de Moldau, liepen over het statige Wenceslasplein, bezochten het museum van Antonin Dvořák en Betramka, dat een schat van souvenirs aan Mozart in bewaring heeft. We zongen in een gezellige sfeer in het Gemeenschapshuis met Spaanse en andere toeristen als toehoorders. Ook een bezoek aan het Gouden Straatje en de Sint-Vithuskathedraal werd niet vergeten. We zullen het bezoek aan de Gouden Stad niet vlug vergeten!

Op 17 juli zongen we in Schilde de huwelijksmis van Ortwin, zoon van Marina en Aurèle en op 22 augustus zongen we de Gouden Jubileummis voor de ouders van Godfried te Sint-Gillis-Waas.

De Hemel kwam er ook weer snel aan en in september maakten we een fietstocht langs leuke cafeetjes in het Waasland.

Op 18 oktober zongen we een mis in Tienen en op 25 oktober in Gent een concert ter nagedachtenis van Willy Snellings, de tweede dirigent van het Sint-Martinuskoor. In november vierden we het jaarlijks koorfeest opnieuw in restaurant Malpertuus te Haasdonk. Op zaterdag 19 december werkten we mee aan het kerstconcert van de Brassband Mercator te Kruibeke, eventjes een andere sfeer dan onze eigen kerstconcerten. De nachtmis de week daarop bracht ons opnieuw in de echte kerstsfeer.

1999

 

Het nieuwe werkjaar werd ingezet met een nieuwjaarsreceptie in het zaaltje van Sint-Jan-Evangelist. De week daarna waren er bestuursverkiezingen. De verkozenen waren Wilfried, Gerd, Chris, Carry, Jan Degelin, Lievin Lytens, Josette Verlinden en Paul Ghyssaert. Godfried maakt als dirigent vanzelf deel uit van het bestuur.

Op 28 maart hielden we in de Sint-Maarten Bovenschool een koordag om nieuwe werken in te studeren: o.a. Laudate Dominum van Mozart en Herr, nun lässest deinen Diener van Mendelssohn, Pater mi van Tučapský, Cantemus van Bàrdos en de Marienmesse van Bamer.

We brachten enkele nieuwe stukken ten gehore op de koorontmoeting te Sint-Niklaas, op 24 april, een organisatie van het Gregoriusgild met o.a. de deelname van Godfrieds Wase Lijsters. Deze uitvoering werd voorafgegaan door onze deelname aan het Provinciaal Pretoernooi, waar de jury twijfelde om ons al dan niet in Uitmuntendheid te klasseren.

Na de klassieke opluistering van de vieringen van Pinksteren en de Plechtige Communie, zongen we op 23 mei ook de mis ter gelegenheid van het 40-jarig priesterjubileum van deken Arseen Lippens.

De Commissie Amusement organiseerde op 27 juni een uitstapje naar Cadzand, kwestie van reeds wat sfeer te scheppen voor de busreis naar Canterbury.

Tudeley 1999

Op 3 en 4 juli ging onze weekendtrip door naar Canterbury en Tudeley. In de magische kathedraal woonden we de Evensong bij. Knapen in witte alben die schitterende klanken voortbrachten en ons in een etherische sfeer onderdompelden.

We bezochten Leeds Castle of wandelden in Engelse tuinen en de zangers bereidden zich voor op het concert in het kerkje van Tudeley met prachtige glasramen van Marc Chagall, en waar ook grote artiesten concerteerden tijdens het zomerfestival. Onze uitvoering mocht er zijn en we kregen goede recensies o.a. van een plaatselijke componist aldaar. We zongen er o.a. Ego dormio, Cantate Domino en Ubi Caritas. Thou willt keep him, een Engels stuk, uitgevoerd door Belgen, besloot een wonderful afternoons music. Het busvervoer en de overzet uit Dover zorgden voor de nodige animatie bij de Beverse koorreizigers, die terugblikten op een geslaagd weekend.

Het zou geen zomer zijn mochten er geen hemelactiviteiten plaatsvinden, maar het ernstige werk stond te wachten. We zongen de uitvaartmis van mevrouw De Rop en trokken begin oktober naar Drongen om het Vivaldiconcert verder voor te bereiden. Intussen luisterden we in Laarne nog de huwelijksmis op van Tessy, dochter van Luc Geerinckx.

Vivaldiconcert

Op 18 december stonden het Magnificat en het Gloria van Vivaldi op de pupiter en ook Buxtehudes Kommst Du Licht der Heiden. Solisten waren Greetje Anthoni, Marianne Vliegen, Guy Godts en Joost Pollet met een barokorkest en het Sint-Martinuskoor, dit alles onder de leiding van Godfried.

2000

Bruno Moens

Het jaar werd ingezet met een radiomis die we vanuit Sint-Niklaas de Vlaamse huiskamers inzonden. Dit jaar werden een paar huwelijksmissen gezongen o.a. van Bruno Moens (+) in Bornem op 8 april, Els Van de Velde en Ludwig Celie op 1 juli te Sint-Niklaas en ook de opluistering van een hoogmis in Nieuwkerken mocht niet ontbreken. 

Aan de Beverse missionarissen brachten we hulde met de opluistering van een viering op 19 augustus. Ook de Plechtige Communie en de Hemel stonden op het lijstje van de traditionele optredens.

Dit jaar kwamen ook heel wat gastkoren op onze uitnodiging een mis opluisteren in de Sint-Martinuskerk. (o.m. de Wase Kantorij uit Zwijndrecht, de Capella Beatae Mariae ad Lacum uit Tienen, een Oekraïens Vrouwenkwintet, de Mariakantorij uit Sint-Niklaas en het Waas Gemengd Koor uit Lokeren o.l.v. Lieven De Roo.

Uitdagend was onze deelname op 7 mei te Gent aan de Korenmanifestatie der Zuidelijke Nederlanden in de Sint-Niklaaskerk te Gent.

We presenteerden ons daar in het gezelschap van Laidos uit Waregem en het Gents Madrigaalkoor van Johan Duyck, klinkende namen in de Vlaamse koorwereld en enkele Nederlandse koren, ons minder bekend. Heel wat prominenten uit de Vlaamse koorwereld konden ons beluisteren: o.a. Sabine Haenebalcke, Michael Scheck, Ludo Claessen .We presteerden behoorlijk met werk van Van Hulse, Tinel en Bikkembergs (.Domine Deus).

Op 3 juni stond een dubbelconcert op het programma met het Hoensbroeks Kamerkoor uit Nederland in Sint-Jan-Evangelist, in het kader van een uitwisselingsproject. Erwin Van Bogaert begeleidde ons op het orgel. Dirigenten waren Peter Weltens (NL) en Godfried Van de Vyvere (B). Als gezamenlijk alternerend stuk viel het werk A hymn to the Virgin erg in de smaak van het publiek. Vooraf waren de Nederlanders ontvangen in kasteel Cortewalle met toespraken van schepen en met receptie na.

In het CC Ter Vesten kwamen op 14 oktober nog vier gastkoren optreden in K(h)oorklanken: Cantatille uit Rupelmonde, Musica Nova uit Boom, Sint Gregorius uit Kieldrecht en Sint-Cecilia uit Burcht.

Logo apropos

Niet te vergeten! In maart van dit jaar startten Katrien Deckers en Greet Sillis met een jeugdkoor, Apropos genaamd. Een moedig initiatief! De eerste repetitie op 10 september in “Ons Schooltje” was een succes met een flinke opkomst van 25 enthousiaste jongens en meisjes.

Nadine Van Damme
Nadine Van Damme

Even daarvoor echter was het stil geworden in ons koor. De maand juni 2000 was een intrieste periode. Op 19 juni immers overleed Nadine Van Damme op 33-jarige leeftijd, na een lange periode van ziekte. Zij was nog niet lang in het koor, maar daarom niet minder geliefd. Het werd die 24ste juni dan ook een emotioneel, maar waardig en zeer muzikaal afscheid in de overvolle kerk van Sint-Gillis. Nadine was de schoonzus van Martine en Godfried.

Ik liep zowat kriskras doorheen het millenniumjaar. We trokken op repetitieweekend in Sint-Katelijne-Waver, vierden Sint-Maarten met een koorfeest; zongen nog een huwelijksmis en dan de nachtmis.

2001

 

De maand januari werd gevuld met receptie en jaarlijkse algemene ledenvergadering, maar vooral met repetities ter voorbereiding van onze deelname aan het Provinciaal Toernooi in het CC Belgica te Dendermonde op 11 februari. Ons koor stelde zich de eerste keer voor in Eerste Divisie, maar het werd uitmuntendheid! We zongen The Scandinavian Shuffle, Boere-charleston, Infant sorrow (plichtwerk), Cantemus, Jan de Mulder en Ave Verum van Orban. Pater Mi en Viva la Musica. Euforische toestanden bij de proclamatie met een spandoek van het B-koor! Verder feestten op de Beverse Grote Markt in het café van de Jaak tot in de kleine uurtjes!

De maand maart was opnieuw goed gevuld met een aperitiefconcert in zaal Olympia. Solisten Rachel Fabry (mezzo) en Frank Liégois (gitaar). Het was een goede voorbereiding voor ons optreden in Hoensbroek, (NL) samen met het Hoensbroeks kamerkoor dat in 2000 bij ons te gast was.

In april waren er de Goede Week en de Paasviering en werkten we mee aan de cd-opname van de Koorfederatie Oost-Vlaanderen Met sangh en clanck. We zongen Hear my Prayer en Behold the Lords Hand. In mei bracht Apropos een concertje ten gehore in Ons Schooltje en het volwassen koor zong een jubileummis voor de zusters van Maria Middelares in Sint-Niklaas. In juni verzorgden we de huwelijksmis van mijn dochter Katleen met Niki Van de Vijver en we keken al uit naar onze koorreis naar Reims van 30 juni en 1 juli.

Reims 2000

Een werkgroep had de trip schitterend voorbereid met een afwisselend programma en een goed verzorgde mis in de kathedraal. De vreemde kathedraal van Laon, de champagnekelders van Taittinger, de slakjes, de lekkere maaltijd, het doopsel van  vijf nieuwe koorleden, de wandeling in het zacht glooiende landschap en het champagnefeest in de coöperatieve van Arnoult, we houden er prettige herinneringen aan over.

Bernadette Bosman

In augustus stonden huwelijksmissen op het programma te Rupelmonde (An en Wim) en te Brasschaat (Stephanie en Gert). Tijdens de Hemel trad ook het jeugdkoor Apropos op o.l.v. An Meeuwsen. Op 15 september was er ‘s ochtends de uitvaart van Godfrieds vader Marcel in Sint-Gillis en na de  middag de huwelijksmis van Bernadette Bosman, inmiddels ook reeds overleden. Het weekend nadien verbleven we in de Abdij van Drongen .

Het was alle hens aan dek voor de voorbereiding van de kerstconcerten Uns ist Ein Kind geboren (cantates van Bachs tijd— en landgenoten). Op 21 november werd dit project en tezelfdertijd de algemene koorwerking uitgebreid aan de pers voorgesteld in het CC Ter Vesten. Gerd, Wilfried en Godfried staken er heel wat energie in. Spannende dagen voor deze laatste en zeker voor Martine die in haar laatste dagen was voor de geboorte van Pieter-Jan. Het concert werd uitgevoerd op 7 december in Puurs, een organisatie van de serviceclub Inner Wheel van Boom-Willebroek en in de Sint-Martinuskerk te Beveren op 15 december. Het waren twee schitterende concerten met een barokorkest, solisten Christel de Meulder (sopraan), Rachel Fabry (mezzo) en Werner Van Mechelen (bas). Godfried dirigeerde en had de algemene leiding.

Het goed gevuld koorjaar werd in alle drukte beëindigd met de nachtmis, maar vooral op 30 december met een televisiemis in Brussel.

2002

Magisch Antwerpen

Na de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie en een algemene vergadering met bestuursverkiezing was het klaarstomen voor een origineel project! Wie had ooit gedacht dat ons Sint-Martinuskoor in vreemd ornaat in de spotlights zou staan op de trappen van het Museum in een productie Magisch Antwerpen met naast ons sopraan Machteld Willems in een glansrol, om Fio Van Steenlandt niet te vergeten met zijn magistraal orgelspel. De datum, 28 maart, was niet zo gelukkig daar ook de Goede Week en Pasen eind maart vielen. Maar met het nodig enthousiasme dat dit koor eigen is, kwam alles goed. We keken ook reeds uit naar onze koorreis naar Rome en Umbrië begin juli en onze deelname aan de fameuze wedstrijd Koor van het Jaar. Hiervoor kwalificeerden we ons in het Lemmensinstituut te Leuven en later in oktober kwamen halve finale en finale om het hoekje kijken.

De reis naar Rome en Umbrië werd onze eerste vliegtuigreis. Het koor was in form, want op 21 april hadden we ons gekwalificeerd voor de finaleronde van het Koor van het Jaar, die zou plaatsvinden op 19 en 20 oktober van dit jaar. De vlucht naar de Heilige Stad verliep vlekkeloos met een enthousiaste groep van 32 zangers. Het programma was uitdagend.

Sabato 6 luglio: 

Transport naar een modest hotelletje, waarna de klassieke, maar schitterende wandeling langs de Trevifontein, het Pantheon, de Spaanse trappen, de Piazza del Popolo etc. Marina gidste ons voorbeeldig.

Domenica 7 luglio: 

Historische dag voor het koor. Na een rondrit doorheen de stad bereikten we het Sint-Pietersplein. Het was lekker warm weer en aan de basiliek was het reeds aanschuiven. Zouden die speciaal voor ons gekomen zijn? De entree werd ons door de Zwitserse wacht geweigerd omdat sommige alten en sopranen te licht gekleed waren, om van de blote benen van de mannen niet te spreken. Het was husselen in de handtassen om toch maar zedig de Heilige tempel binnen te mogen!

Om 12.15 uur luisterde het Sint-Martinuskoor uit Beveren (België) in de Basilica da San Pietro de mis op! Fio begeleidde op het orgel, geassisteerd door 2 Italiaanse organisten. 

Na een heuse verkleedpartij voor het Vaticaan, voerde de bus ons richting Colosseum. Er was een vrije lunch op de Piazza Venezia. We bezochten ook het Forum Romanum en om 16.00 uur vertrokken we richting Bastia Umbra voor het verlengde van onze reis.

Lunedi 8 luglio: 

Bezoek aan Assisi met zijn dertiende-eeuwse basiliek van San Francesco.

Martedi 9 luglio: 

Ritje naar Spoleto en Spello en concert in Assisi. We zongen er o.a. Easter, Hear my prayrer, Lead me Lord, en het moeilijke Infant sorrow. “Bellissimo, bellissimo,” klonk het uit Italiaanse monden.

Mercoledi 10 luglio: 

Umbrië 2002

38° Celsius! Bezoek aan Bastia, Umbra en Perugia stonden op het programma, maar vooreerst in de vroegte reeds een (z)ware waterpolomatch in het openluchtzwembad van het hotel. Hysterische toestanden met scheidsrechter Gilbert Martens aan de zijlijn en Katrin D’Hondt die haar gewicht in de schaal wierp (in het water bedoel ik). Na de middag bezochten we Perugia, hoofdstad van Umbrië. Te veel moois om hier in enkele zinnen te verwoorden.

Giovedi 11 luglio:

De Vlaamse Leeuw hing uit aan het hotel. We lieten niet na om bij het vertrek ons Vlaams volkslied te zingen en Lied van mijn Land. De bus voerde ons dan naar Montefalco en Citta di Castello. Verse opa Geerincks moet zich deze dag heus herinneren en dronk een glaasje méér. Dat mocht wel met 37° in de schaduw! ‘s Avonds concert , een ware ‘herademing’ voor niet al te veel publiek, maar met twee bisnummers!

Venerdi 12 luglio: 

Warme wandeling in Gubbio! De B-ploeg zorgt voor ambiance op de bus en in de straten van  Bevagna!

Sabato 13 luglio: 

Afscheid van Umbrië met de finaleronde van de waterpolowedstrijd, alten en sopranen contra bassen en tenoren. Uitslag 11-8 voor de mannen. Luc Moens besluit in zijn verslag van deze reis: Deelname aan het Koor van het Jaar? Dat hoeft niet meer: “Jullie zijn het al!”.

 

Na een traditionele Hemeluitgave eind augustus was het verzamelen geblazen in de Abdij van Drongen eind september om onze deelname aan de wedstrijd Koor van het Jaar 2002 voor te bereiden.

De halve finale vond plaats op 19 oktober in de concertzaal van het Lemmensinstituut. We waren er klaar voor, maar de concurrentie was groot. Cantabile, Viermaliks en het Gents Madrigaalkoor zijn geen doetjes. In de jury zat het kruim van de Vlaamse koorwereld o.l.v. Vic Nees en Michaël Scheck. De presentatie van de beide finales werd verzorgd door Kurt Van Eeghem, bekend van vele televisieprogramma’s. Dat was niet uitzonderlijk, daar de hele organisatie was opgezet door Koor&Stem in samenwerking met Canvas. Ik kan helaas de decibels niet verklanken die opstegen in de zaal toen het Sint-Martinuskoor werd uitgeroepen als finalist! De meegereisde B-ploeg had zich luidkeels gemanifesteerd met de nodige spandoeken incluis. ’s Anderendaags mochten we de finale zingen! Met de bus ernaartoe! Vier werkjes met de nodige choreografie, want de wedstrijd werd op 20 november op Canvas vertoond in het programma Plankenkoorts.

We zongen Alma che scarca (anoniem), Infant sorrow (Lucien Posman), Ev’ry time I feel the spirit (negro-spiritual – arr. Jozsef Karai) en Sing we now merrily (Bob Chilcott). Oef, wat een prestatie ! We werden tweede met felicitaties van de jury, die ons beschreef als een voorbeeldkoor, zeer goed voorbereid en héél flexibel voor zo’n grote groep.

Johan Duijck en zijn Gents Madrigaalkoor wonnen de wedstrijd. Tijdens de pauze trad het jeugdkoor Scala op, koor van het Jaar 1999-2000 (categorie jeugdkoren). Als je leest in welk gezelschap we ons bewogen, mogen we spreken van een topprestatie waarop Godfried vooral en de zingende koorleden fier mogen zijn.

Het jaar werd besloten met een kerstconcert door het kinderkoor van de nationale Bulgaarse radio. Dit koor was op doorreis in het kader van Europalia 2002. Voorzitter Wilfried mocht de groep ’s anderendaags begeleiden naar de Europese instellingen in Brussel. Een unieke belevenis. Ook de Schola Cantorum Cantate Domino  van Michaël Ghijs trad daar aan.

Jean Staut
Jean Staut

Dit topjaar had echter ook zijn schaduwzijden. We moesten definitief afscheid nemen van Aimé Van Avermaet, bas en begaafd illustrator van ons koortijdschrift en ook van Jean Staut, bas en broer van Jonas.

 

Aimé Van Avermaet
Aimé Van Avermaet

2003

Het koorjaar begon met een nieuwjaarsreceptie in het zaaltje van Sint Jan-Evangelist op 10 januari en de zondag daarop maakten we tijdens de repetitie-koordag reeds kennis met ons nieuw project: Requiem van Mozart, dat we eind van dit jaar zouden uitvoeren.

Maar eerst organiseerden we op 22 maart Sing we, een concert in onze kerk samen met finalisten van het Koor van het Jaar: het jeugdkoor De Konsinjoorkes en het gemengd koor Viermaliks. De opkomst was iets minder dan voor onze grotere concertprojecten. Als uitwisselingsprogramma met voornoemde koren deden we dit nog eens over in de Stadsschouwburg te Mechelen.

Er volgden nog een huwelijksmis in Carolus Borromeus voor Saskia De Witte, dochter van Marina en Aurèle. Het werd zo augustus en we zongen in de kerk van Doel de viering t.g.v. de Scheldewijding en er kwam weer een Hemeleditie aan, die spijtig genoeg bijna uitregende.

Guy Godts
Guy Godts

Ter gelegenheid van de 100° verjaardag van Flor Peeters voerden we voor de Koorfederatie Oost-Vlaanderen driemaal het huldeconcert Te Deum Laudamus uit samen met het gemengd koor Oakland (Eeklo), Muzenisse (Stekene), Sint-Pauluskoor (Zottegem) en Viva Voce (Dendermonde), Godfried had de algemene leiding. De Mis en het Te Deum van de meester stonden op het programma. De uitvoeringen vonden plaats in Zottegem, Sint-Niklaas en Eeklo op respectievelijk 17, 19 en 25 oktober. Organist was Erwin Van Bogaert en trompettist Guy Godts.

Erwin Van Bogaert
Requiem

Zaterdagavond 22 november en zondagnamiddag 23 november voerden we in Haasdonk het Requiem van Mozart uit, een productie in woord, beeld en muziek. Het ensemble Papageno begeleidde ons en solisten waren Hilde Coppé, Rachel Fabry, Jan Caals en Werner Van Mechelen. Uiteraard had dirigent Godfried de algemene leiding. Alle superlatieven konden bovengehaald worden over deze concerten. Een méérwaarde was zeker de voorstelling van Mozarts leven in woord en beeld, op een filmdoek van 6 m bij 4 m. Een huzarenstukje ook voor onze technische ploeg o.l.v. Jan Degelin en Patrick De Tender. De B-ploeg had ook extra werk gehad om de schilderwerken in de kerk te verdoezelen met een dubbele opkuis bovenop. Tweemaal 700 luisteraars waren onder de indruk van een kwalitatief hoogstaande vertoning. De derde uitvoering kwam er op uitnodiging van de Cultuurraad van Mol, waar we op 30 november in een koude onverwarmde hoofdkerk het concert nog eens overdeden. 

Met de nachtmis sloten we het jaar af.

2004

Met een receptie, een algemene vergadering en een huwelijksmis namen we een rustige aanloop naar onze deelname aan Flandria Cantat, een tweejaarlijkse koormanifestatie, geografisch verdeeld over West- en Oost-Vlaanderen. Op 21 maart namen we in de Jezuïtenkerk van Heverlee onze liedjes op voor een cd Een nieuwe lente, een nieuw geluid een bundeling van 18 koornummers, waaraan ook Viermaliks meewerkte. Samen met hen traden we op als podiumkoor op 2 mei in de Europahal van Tielt.

Op 16 mei organiseerde de voorzitter ergens in de Voorkempen een koorconferentie om te brainstormen over al dan niet vzw worden en over onze algemene koorwerking. Het bleek dat we goed bezig waren en een werkgroep was al doende met de voorbereiding van een weekenduitstap naar het Franse Rijsel op 3 en 4 juli. Het werd een toeristische rondwandeling/zoektocht doorheen de stad met zijn mooie Place de la République en zijn Place Jeanne d’Arc, Place Géneral de Gaulle …. We hebben daar ook lekker geluncht, nieuwe koorleden gedoopt en we zongen de mis in de kathedraal.

Na de hemelfestiviteiten werd het opnieuw ernstig werken naar de kerstconcerten toe onder de noemer A Ceremony of Carols met veel werk van Benjamin Britten, Engels componist (1917-1976) en ook nog een aantal volkse Europese kerstliederen, onder meer Kersti lill, sov Gott dat we onlangs nog zongen in de nachtmis van 2021.

Mooi volk bij de solisten met Ilse Vaerendonck (sopraan), Liesbeth     Devos (sopraan), Annelies Boodts (harp), Fio Van Steenlandt (orgel en piano), Timmy De Laet (poëzie). Uiteraard met Godfried als dirigent. We voerden dit concert uit in Puivelde, Bornem en Haasdonk (18/12/04). Sfeervolle avonden met aantreden in processie in het donker. Van de uitvoering in Haasdonk werd een live-cd gemaakt.

Bassenfeest 2004

Ons Sint-Maartenfeest kreeg dit jaar ook een nieuw elan met de organisatie door de bassen in het parochiehuis van Temse-Velle.

2005

 Op 16 januari was er de inhuldiging van deken Lippevelde, die Arseen Lippens was komen opvolgen, maar onze muzikale aandacht was vooral gefocust op het Provinciaal Koortoernooi te Gent op 6 maart.

Het jeugdkoor Apropos vergastte ons op 30 januari met een Winterlichtconcert in de zaal van de Academie o.l.v. Christophe Goedvriend en begeleid door Nele Van der Herten aan de piano.

In Gent klasseerden we ons opnieuw voor vier jaar in Uitmuntendheid met o.a. werk van Kurt Bikkembergs (Salve Regina). De jury was enthousiast over ons optreden met veel Fire, fire en een populair Falalalala

Valère Van Walle
Valère Van Walle

In Kieldrecht nam Valère Van Walle na 40 jaar afscheid als dirigent van Gregorius. Ik vermeld dit hier omdat Valère (+) af en toe Godfried kwam vervangen tijdens begrafenisdiensten in Beveren.     Valère is ons vorig jaar ontvallen. Hij was de partner van  Yvette Pluym, sopraan bij Acantus. Op 17 en 18 april dirigeerde Valère zijn laatste concerten in CC Ermenrike.

 Op de V-dag van 8 mei luisterden we in de Sint Martinus kerk de mis op voor Axis, t.g.v. de 60ste  verjaring van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op 22 mei stelden we een Lied van Beveren voor in de voormiddag en ‘s namiddags was er een jeugdkorenontmoeting met Apropos, Gynaika en het Giraffenkoor.

Er was op 29 mei een jubileumconcert van Erwin Van Bogaert en Guy Godts en we zongen ook voor het afscheid van burgemeester François Smet.

Van 3 tot en met 10 juli reisden we doorheen Slovenië, de start van een uitwisselingsproject met het koor Vox Carniolus uit Jessenice. Deze reis werd voorbereid door een werkgroep o.l.v. Gerd, die zoals gewoonlijk een mooie brochure klaarstoomde over het land, ons programma en de bezienswaardigheden die we zouden bezoeken.

Op 3 juli reisden we tot Salzburg waar we overnachtten in Hotel Schlössl. ‘s Anderendaags bezochten we de prachtige Dom met zijn vijf orgels en hieven we het Ave Verum aan in het geboortehuis van Mozart.

We reisden door naar Bled, onze uitvalsbasis voor de volgende vijf dagen. Wegens de felle regen lieten we de Vintgarkloof en het gebergte links liggen en bezochten we, onder begeleiding van een paar leden van Vox Carniolus, de hoofdstad Ljubljana. (o.a. bezoek aan het stadhuis).   

‘s Avonds concerteerden we in Bled met Godfried, Fio en 35 (!) zangers! Woensdag 6 juli bezochten we de grotten van Skocjan, de stoeterij van Lipica en gingen we wijn proeven mét degustatiemenu in Goce. Donderdag 7 juli: boottochtje naar het kerkje te midden van het meer van Bled, waar veelal de huwelijken worden ingezegend. Enkele sopranen luidden er driemaal de klokken, wellicht om hun huwelijksbelofte trouw te kunnen blijven(!?). Na de middag beklommen we de skischans van Planica en zongen we ons tweede concert in Kranjska Gora.met daarna een maaltijd, aangeboden door het gastkoor. Vrijdag 8 juli zongen we een dubbelconcert samen met Vox Carniolus in hun thuisbasis Jesenice. We zongen samen het Sloveense Pase Slis en als afscheid Irish Blessing wat menig traantje deed vloeien.

Zaterdag 9 juli reisden we terug via Ulm, waar we overnachtten en in de voormiddag daarop het Munster een bezoek brachten met een geïmproviseerd aanheffen van het Ave Verum. Einde van een schitterende reis, waar ook nog 22 B-leden en sympathisanten aan deelnamen.

We reisden door naar Bled, onze uitvalsbasis voor de volgende vijf dagen. Wegens de felle regen lieten we de Vintgarkloof en het gebergte links liggen en bezochten we, onder begeleiding van een paar leden van Vox Carniolus, de hoofdstad Ljubljana. (o.a. bezoek aan het stadhuis).    

‘s Avonds concerteerden we in Bled met Godfried, Fio en 35 (!) zangers! Woensdag 6 juli bezochten we de grotten van Skocjan, de stoeterij van Lipica en gingen we wijn proeven mét degustatiemenu in Goce. Donderdag 7 juli: boottochtje naar het kerkje te midden van het meer van Bled, waar veelal de huwelijken worden ingezegend. Enkele sopranen luidden er driemaal de klokken, wellicht om hun huwelijksbelofte trouw te kunnen blijven(!?). Na de middag beklommen we de skischans van Planica en zongen we ons tweede concert in Kranjska Gora.met daarna een maaltijd, aangeboden door het gastkoor. Vrijdag 8 juli zongen we een dubbelconcert samen met Vox Carniolus in hun thuisbasis Jesenice. We zongen samen het Sloveense Pase Slis en als afscheid Irish Blessing wat menig traantje deed vloeien. Zaterdag 9 juli reisden we terug via Ulm, waar we overnachtten en in de voormiddag daarop het Munster een bezoek brachten met een geïmproviseerd aanheffen van het Ave Verum. Einde van een schitterende reis, waar ook nog 22 B-leden en sympathisanten aan deelnamen.

De viering van Maria Hemelvaart op 15 augustus was traditioneel ook weer aan de orde en dan was er een historische Hemel, waar de nieuwe naam van het koor op originele wijze werd aangekondigd door het oplaten  van 800 ballonnen.

Sopranen 2005

Op bestuursvlak had  Wilfried inmiddels zijn ontslag gegeven als voorzitter. Hij werd opgevolgd door Katrin D’hont. In oktober volgde de derde editie van K(h)oorklanken met vier deelnemende koren in de kerk van Haasdonk, waaronder Makeblijde uit Zele, Koor van het jaar. We zongen ook nog tijdens de Sint-Anna concerten in Lokeren. Ook aan de voorstelling van het boek Beveren in beeld, met filmpjes van stichter Siegfried Huygens, werkten we graag mee, we luisterden de voorstelling muzikaal op samen met Apropos. We feestten in stijl met de sopranen in Le Caveau te Belsele op 12 november en dan was het weerom nachtmis in de decanale kerk van Beveren.

2006

Na een traditionele start met nieuwjaarsreceptie maakten we op 15 januari al vlug kennis met het nieuwe project Wolfgang grüßt Michael. Er was een algemene ledenvergadering en een etentje bij De Griek. Op 19 maart hielden we een repetitiemiddag rond de Mozartvespers i.s.m. Koor&Stem en na de Goede Week en Pasen trokken we met het B-koor op Bloesemfietstocht.

Repetitie

Op 7 mei zongen we voor Axis en op 14 mei in Ter Vesten voor de koormanifestatie Beveren Zingt, een organisatie van de Cultuurraad. Cristel De Meulder strikte ons nogmaals om de Artiestenmis te zingen in Carolus Borromeus op 28 mei en een jubileummis in Steendorp in juni kon er ook nog bij.

Vox Carniolus, dat ons vorig jaar zo goed ontvangen had in Bled kwam op tegenbezoek van 3 tot 8 juli. Zij overnachtten in een jeugdherberg te Antwerpen en werden de eerste dag reeds rondgeleid in de stad van Rubens met bezoek aan het Rockoxhuis en feestelijk ontvangen door directeur Luc Moens en zijn ega op de toren van de Kredietbank. ‘s Avonds concerteerden zij in het kerkje van Sombeke. Op 4 juli gidsten we hen door Gent en ‘s anderendaags loodsten Gerd, Cathérine, Nienke, Hans, Tin en Rik hen samen met een echte gids doorheen het Land van Saeftinghe. Dirigent Michel verloor er letterlijk zijn schoeisel bij. Op 6 juli bezochten ze Brussel met ‘s avonds een barbecue in de Haasdonkse bossen. Dat was pas verbroederen! Of verzusteren? Vrijdag 7 juli boden we hen nog een dagje Brugge aan. Het dubbelconcert in Beveren ‘s avonds was een waardige afsluiter van een mooi gestoffeerde week, waar een werkgroep o.l.v. Gerd weerom veel tijd en werk in gestoken had. De Sloveense vrienden waren tevreden en verwoordden dat als volgt: “Bruges was nice, but the co-operation between Vox Carniolus and Acantus was even better. Hopefully to be continued.”

Wolfgang grüsst Michael

Uiteraard volgde er de hoogmis van Moederdag en onze Hemel, maar het was reikhalzend uitkijken naar de Mozart & Haydn-concerten. Het opzet om de grootmeesters samen in concert te brengen groeide uiteraard in het muzikaal brein van Godfried, die in de zomer van dit jaar in Salzburg nog de juiste sfeer was gaan opsnuiven. De concerten op 18 november in Haasdonk en op 19 november in Don Bosco te Sint-Niklaas kenden dan ook veel succes. Hoe kon het ook anders: een goede voorbereiding en tevens de samenwerking met het jeugdkoor Gynaika (ere-afdeling), eveneens door Godfried geleid, moest tot een kwalitatieve uitvoering resulteren. Het orkest Chapelle de Lorraine en solisten Els Crommen, Jan Caals, Conor Biggs, Rachel Fabry en Judith Van Baklé stonden borg voor een professionele begeleiding.

Dit goed gevuld koorjaar sloot af met de nachtmis.