Beste Vrienden

Hugo Thierens

In naam van het bestuur heet ik jullie allen van harte welkom op onze traditionele nieuwjaarsreceptie als aanzet voor een nieuw kalenderjaar 2024.

We verwelkomen een aantal nieuwe gezichten, koorleden die dit jaar bij ons gestart zijn, en verwelkomen op onze eerstvolgende repetitie, nu donderdag 11 januari, Chrétien (bas) en Marijke (alt) als nieuwe (?) starters in ons koor. Ze zijn overigens oud-leden (vandaar het vraagteken) en dus geen onbekenden voor de koorleden die al iets langer bij Acantus zingen. Alvast een goede gelegenheid om kennis te maken met onze koorleden. Het doet ons deugd dat jullie hier zo talrijk aanwezig zijn.

Reeds voor het kerstverlof begon bij mij de onrust te knagen. Wat moet ik in ‘s hemelsnaam aan onze koorvrienden vertellen op de nieuwjaarsreceptie van 6 januari 2024! Vertwijfeld begon ik op 18 december met een maagdelijk wit blad uit de Microsoft Office Word applicatie. Dagenlang bleef ik naar dat blad staren maar woorden en zinnen verschenen maar niet op het papier.

Na onze sfeervolle opluistering van de nachtmis bleef ik nog even nakeuvelen bij een glaasje jenever of fruitsap, een fijn Kerstfeest wensend aan de talrijk aanwezige koorleden. Ook even vooruitblikkend naar onze nieuwjaarsreceptie had ons aller Bea, met het haar eigen aanstekelijk enthousiasme nog een opmerking : Hugo, ge hebt zo’n warme stem en spreekt zo duidelijk en niet te snel. We kijken echt uit naar je nieuwjaarsspeech.

Lap, het koude zweet brak me uit. En of dat nog niet genoeg was, voegde Bea eraan toe dat de speech wel een boodschap aan onze koorleden moest bevatten. Ik had nog geen woord op papier en er moest ook nog een boodschap verschijnen.

Het heeft totaal geen zin om even door te drammen over wat was en wat komt: het stond allemaal al uitgebreid in onze mooie Akantjeszowel hard copy als digitaal. Bovendien komt dat thema nog eens uitgebreid aan bod op 25 januari tijdens onze jaarlijkse Algemene Vergadering.

Trouwens hierbij een uitnodiging om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn voor onder andere de uitreiking van de award voor de partij die de meeste aanwezigheden noteerde, alle mogelijke statistieken, financiële toestand van ons koor, een tipje van de sluier opgelicht door onze dirigent voor wat dit jaar nog in petto heeft, enzovoort.

Enkele dagen voor oudejaarsavond kwam ik tot de verpletterende conclusie dat mijn alom gekende inspiratie helemaal zoek was. Even overwoog ik om chatGPT in te schakelen. Dat zou de ideale oplossing kunnen zijn. Helaas vond ik niet de nodige trefwoorden of zinnen om onze artificiële intelligentie op gang te trappen.

Een repetitieve wens voor een gezond en gelukkig nieuwjaar met alle mogelijke varianten klinkt op de duur zo melig, zo cliché, zo stereotiep, zo ontdaan van alle warmte en empathie.

En toch willen Andrea en ikzelf deze betrachting aan jullie allen individueel oprecht toewensen. En uiteraard een fantastisch koorjaar.

Helaas bracht het voorbije jaar 2023 op wereldniveau zinloze oorlogen met zinloze moorden, verwoestingen, verdriet en wanhoop voor velen.

Misschien, of moet ik zeggen, hopelijk brengt 2024 vrede voor iedereen.
Dixit John Lennon zaliger.

 

Dank je wel.

Hugo besloot zijn welkomstwoord met de vredeswens van John Lennon: Imagine.