Lang leve de hemel

Rik Daghelet

Wegens het C-virusje hebben we in 2020 en 2021 geen Hemel kunnen organiseren; er waren dus ook geen opbrengsten voor de koorkas. Anderzijds waren de uitgaven tijdens die twee jaar ook geringer omdat er helaas geen concerten of andere activiteiten zijn kunnen doorgaan.

We zijn dit jaar met een nieuwe lei kunnen beginnen en we zijn er al  meteen ingevlogen met de festiviteiten in de spiegeltent. Het bestuur van Acantus kon rekenen op de hulp van het hemelcomité om alles in goede banen te leiden. Het was een topper van formaat. 

Rik

Als organisator van de Hemel kregen we de vraag van Studio98, de nieuwe organisator van de Beverse feesten, om mee onder hun organisatie te werken. Zowel wij, Acantus met de Hemel, als onze buur, Volharding met de Hel, waren het echter niet eens met de gestelde voorwaarden. Na een gesprek met het gemeentebestuur, met o.a. Laura Staut, schepen van evenementen hebben we vrijgeleide gekregen om ons concept van Hemel en Hel te behouden. Oef!

Voor en na onze prachtige en geslaagde koorreis had het hemelcomité de handen vol met de voorbereidingen. Daarbij hebben we gelukkig ook assistentie gekregen van het bestuur van Acantus, want het hemelcomité was wat kleiner geworden en ik heb toen de rode vlag uitgestoken naar hulp. Dank hiervoor aan het bestuur van Acantus.

De hemel 2022

Nieuw is nu ook wel, dat Hemel en Hel op logistiek vlak heel nauw samenwerken (gezamenlijke bestelling van tent en koelunits, gezamenlijk afvalbeleid).  We mochten bv. de mooie koffiekoppen met schoteltjes van de Hel gratis gebruiken, dus geen afval van bekers meer. De kosten worden fair gedeeld.

 

En het was alweer een prachtig hemelweekend! De flashmob op zaterdag was een leuk event en de weergoden waren ons gunstig gezind. Idem voor het aperitiefconcert op zondag, de terrassen van de Hemel en Hel zaten vol en zelfs aan de zijkant stond het publiek op straat te genieten van wat Acantus onder leiding van onze dirigent Godfried met Johan als pianist presteerde. Reuze, hoe Godfried als dirigent ons koor (ik noem het zijn instrument) tijdens het 32ste hemelweekend heeft laten schitteren als een diamant, na 75 jaar koorwerking!

Hartelijk dank aan alle medewerkers die dit feest hebben mogelijk gemaakt, we kunnen dit hemelweekend maar positief afsluiten dank zij de onbaatzuchtige hulp van iedereen.

En nu kijken we uit naar het Requiem van Mozart dat als afsluiter van 75 jaar koorwerking de kers, of liever gezegd de diamant op de taart zal worden.