Acantus quizt

Gerd Wenmeekers – Bea Claus

In De Boerenpoort heerst een gezellige drukte, want eindelijk is de grote dag aangebroken: Acantus quizt! Het is een blij weerzien met vroegere koorleden en met B-canti. Terwijl we ons quizgroepje zoeken, kunnen we genieten van een archieffilmpje van het knapenkoor. Op tafel staan al lekkere hapjes, Hilde en Nathalie voorzien iedereen van een drankje, we voelen ons zeer welkom.

Dan neemt Bea het woord.

Eerst en vooral chapeau voor de talrijke opkomst en dit op een vrijdagavond, midden een overdrukke agenda in deze meimaand. Jammer dat Hans Koper en Luc Geerinckx wegens ziekte niet konden aanwezig zijn.

Tevens dank aan mijn partner in crime, Lucia De Cauwer voor de fijne samenwerking waarin we veel van elkaar hebben geleerd en vooral dank voor haar geduld. Ons temperament in acht genomen was dit niet altijd evident.

Bea
Foto Sjaak Van Loo
Lucia
Foto Sjaak Van Loo

We zijn blij dat onze quiz, ondanks de nog steeds aanwezige corona, toch is kunnen doorgaan in het jubileumjaar en we zijn vereerd dat we de feestelijke activiteiten mogen initiëren. Het blijft een kunst het leven te aanvaarden zoals het is.

Wekenlang hebben Lucia en ik gegrasduind in de San Martinootjes, de reisbrochures en de website van Acantus om de vragen op te stellen van deze quiz. Wie die aandachtig heeft gelezen, zal de antwoorden zo uit de mouw kunnen schudden.

Speciaal wil ik vermelden dat mijn compaan twee derden van de PowerPoint voor haar rekening heeft genomen, waarvoor een warm applaus.

We hebben onze telescoop gericht naar een ver verleden, naar het moment waarop alles begon. Zo konden jullie al genieten van een film over het knapenkoor, op één van hun reizen naar de Ardennen. Wie goed heeft gekeken, zal misschien Jonas opgemerkt hebben, toen hij nog een kleine pagadder was.

We weten dat niet iedereen hier vandaag aanwezig even graag quizt en ook niet op alle vragen een antwoord zal kunnen geven, maar naast de competitiegeest, vinden we het even belangrijk of misschien nog belangrijker dat we samen zijn en ons amuseren.

Werkers
Foto Frie Van Rossen

Zo blijven we trouw aan de teneur van ons koor, zoals zo mooi verwoord in de openingsrede van Godfried tijdens de academische zitting: AVE: ACANTUS VERBINDT. Het spel is daar een prachtig medium toe ‘Ludis iungit’! Vanavond bouwen we opnieuw sterke bruggen van verbondenheid. Bij het tonen van de PowerPoint wisselen we ervaringen uit tussen oude en nieuwe koorleden en leggen zo een brug tussen het verleden en het heden. Hopelijk kunnen ook dergelijke niet-muzikale activiteiten een incentive zijn voor de toekomst.

We wensen jullie alvast een heel fijne avond toe, vol ontspanning en plezier op deze mooie dag in mei. Enjoy!

En dan zijn we er eindelijk vol enthousiasme aan begonnen! We waren ingedeeld in vijf groepjes met zes deelnemers en twee groepjes met vijf deelnemers. Lucia en Bea hadden de samenstelling goed uitgekiend: nieuwere koorleden, oudere koorleden, B-koorleden … 

Nathalie T., Daan, Annemie, Jan V. en ikzelf vlogen er onmiddellijk in, maar de eerste rubriek ‘geschiedenis’ bleek toch moeilijker dan verwacht. Lucia en Bea hadden voor zeer gevarieerde vragen gezorgd, zodat Nathalie en Daan toch ook heel wat vragen of een deel ervan konden oplossen. Rondom ons gonsde het van bedrijvigheid, iedereen zette zich vol ijver in. Is deelnemen echt belangrijker dan overwinnen? De strijdvaardigheid van de quizers sprak dit toch tegen, je zag de gebetenheid op de gezichten. Lucia en Bea slaakten een diepe zucht, het begin van de quizavond was geslaagd!

De luisterfragmenten waren een kolfje naar onze hand waardoor we onze achterstand wat konden goedmaken. Voor de rubriek ‘reizen’ was ik eigenlijk wat bang dat hier vooral data aan bod zouden komen, maar ook hier hadden Lucia en Bea verrassende, originele vragen bedacht. Terwijl Annemie, Jan en ik opsomden welke landen we de voorbije 40 jaar bezochten, duidden Nathalie en Daan alles op de blinde kaart aan. Ja, spelen verbindt, Acantus verbindt! 

Wat konden we verwachten van de rubriek ‘komen en gaan’? Hiervoor was Bea op pad gegaan, ze bezocht een aantal koorleden die in de loop der jaren het koor verlaten hebben. Aan de hand van een ingesproken boodschap moesten we dan achterhalen om wie het ging. Leuk gevonden!

Terwijl Annemie en ik aan de slag gingen met de varia vragen, vonden Nathalie, Daan en Jan de rode draad, ze deden dit razendsnel, want we konden als eerste het antwoord aan de juryleden overhandigen.  

 

Winnaars Acantus quiz
Foto Sjaak Van Loo

Toen bleek dat wij de quiz gewonnen hadden, kon de avond niet eer stuk!

Proficiat, aan Lucia en Bea, ze hebben ons allen een mooie, spannende avond bezorgd, goed gedaan!!

De quizavond was weer zo’n typische activiteit voor Acantus. Op een vergadering van de werkgroep wordt geopperd dat een quiz wel een fijne activiteit zou zijn, twee mensen nemen hiervoor de verantwoordelijkheid op, ze werken maanden keihard om allerlei op te zoeken en te verwerken tot een geheel. Maar er komt veel meer bij kijken: juryleden, technici, catering … En al die helpende handen worden gevonden, samen maken ze het werk licht! Fantastisch toch?!