Wat was

Godfried van De Vyvere

Foto Frie Van Rossen

Voor een bijzondere editie van Wat was, met een persoonlijk gekleurde blik op het afgelopen jubileumjaar, verwijs ik naar het sprookje Robijntje en het wonderjaar 2022 van mijn alter ego Robijn of Robin, elders in dit A-kantje.

Het werd voorgelezen tijdens de bijzonder gezellige nieuwjaarsreceptie in Vrasene op 7 januari. Na een stemmige begroeting met uiterst minimaal kus- en handenverkeer en een eerste vriendenglas opende de voorzitter met heel mooie, diepzinnige woorden. Zijn inspiratiebron was Marie Daulne van Zap Mama. Knap van Hugo.

Daarna volgde de dirigent met een blik op het jubileumjaar.

 

Met pijn in het hart namen we afscheid van onze sopraan Yvette. Amuze zorgde voor een spetterend lied, een werkelijk schitterend optreden. Mooie woorden voor en van Yvette. Dankjewel.

Onze ‘oud-bas’ Bert zorgde voor een verrassingsoptreden met gesproken woord, geheel uit het frisse geheugen.  

Zo werd de eerste Acantusavond van 2023 een mooie avond, met mooie woorden en teksten in een deugddoend (bubbel)bad van vriendschap.

Eind januari was er de jaarlijkse statutaire algemene ledenvergadering. Dat klinkt heel droog en saai, maar dat was het op deze donderdag allerminst. Dirk becommentarieerde met humor en kwinkslagen boven en onder de gordel het voorbije illustere lustrumjaar, inclusief de meest uiteenlopende tabelletjes en lijstjes en aantalletjes. Het financieel verslag van de nog relatief nieuwe penningmeester Daan toonde dat we aan het illustere lustrumjaar allerminst onze koorbroek hadden gescheurd. Eigenlijk wel het tegendeel, we mogen zelfs spreken van een financieel succes waarbij de verwachte en verhoopte maximum kost (all inclusive) tot ongeveer de helft herleid was. Goed geboerd! Met veel dank en een passend geschenk namen we afscheid van Nathalie als bestuurslid. Ze maakte een blitzcarrière en verzette bérgen (des  montagnes et montagnes) werk gedurende de voorbij zes jaar, en dat in de meest uiteenlopende facetten: artistiek grafisch en muzikaal, logistiek, administratief, emotief, lief, ondersteunend en aanmoedigend en nog zoveel meer. Een duivel-doet-al. Dank je, Nathalie, voor wat je voor ons hebt gepresteerd en betekend. En we mogen, spaarzaam, nog altijd een beroep op je blijven doen, daar zijn we heel blij om. Un grand merci à cette grande dame. 

Een grand merci kwam er ook vanwege de koorleden aan het adres van het ‘uittredende’ bestuur, dat, onder andere, dit jubileumjaar tot een onmiskenbaar succes heeft gebracht. Om het pauselijk te zeggen: “Bedankt voor die bloemen”. En er waren nog meer geschenken voor de bestuursleden en de robijnen dirigent. 

Foto Piet De Smet

En dan was er de bestuurs- en voorzittersverkiezing die er geen was. Voor de vrijgekomen plaats meldde zich slechts één kandidaat. Marleen werd met handgeklap onthaald als nieuw bestuurslid. En daar er geen andere kandidaat was voor het voorzitterschap, werd, opnieuw met handgeklap, het mandaat van onze Hugo verlengd.

Een heel bijzondere algemene vergadering dus, vol dankbaarheid, vol vriendelijke woorden, vol tevredenheid over succesjes allerlei. Ik heb in mijn 40-jarige historie in dit koor wel ándere algemene vergaderingen meegemaakt, oh la la!

Zowel de nieuwjaarsreceptie als de algemene vergadering zullen nu wel dat jubileumjaar stilaan uitgeleide hebben gedaan. Tijd voor het nieuwe jaar, voor nieuwe ideeën en projecten.