Do-re-mi-fa-sol-la-si

Amuze

Marleen doop

Do, hallo, ziehier onze alto … 

Re, zij zingt altijd goed mee …

Mi, ze kookt als een genie …

Fa, twee jaar na corona …

Sol, de Italiaanse sol(e) …

La, zing met de juiste ‘aaaa’ …!

Si, onz’ elegante bie …

En dat brengt ons weer bij alto, -do, do …

Do, we zongen met Ton in Ton

Re, we vieren jubilee …

Mi, turot essik a cyganIE …

Fa, jaja, Bra-tis-la-va (aah) …

Sol, dat is hier bakske vol …

La, gedaan met tralalaaah ..

Si, Willkommend und merci!

Zoals Marleen is er maar één!