De historiek van het Sint-Martinuskoor

Wilfried Van de Velde

1947

E. H. Siegfried Huygens (1917-1998) werd in augustus 1946 tot onderpastoor benoemd in de Sint-Martinusparochie te Beveren en hij begon dadelijk knapen te ronselen in de Beverse scholen.

Jonas Staut (14) en Paul Degelin (8) traden onmiddellijk toe en zouden elk meer dan een halve eeuw als zanger de ontwikkeling van het koor meemaken. De groep knapen telde vlug 50 zangers en met Pasen luisterden zij reeds een plechtige dienst op. Met Kerstmis zongen zij de nachtmis, getooid in witte alben.

Vocaal concert 1948

 Er werd duchtig geoefend in de Broederschool met Broeder Jules als assistent en op 19 februari voerde het 50-koppig knapenkoor een vocaal concert uit in het Gildenhuis met Robert Hellemond als begeleidend pianist. 

Op het programma stonden o.a. Ave Maria van T. L. da Vittoria en delen uit de mis Iste confessor voor 4 gemengde stemmen van G. P. da Palestrina. Ook kerstliederen en volksliederen uit verschillende landen werden uitgevoerd. Besloten werd met Vlaanderen van Renaat Veremans en Waasland van Fernand Van Durme.

Van 20 tot 25 juli trok E. H. Huygens met 60 knapen en begeleiders per trein op kamp naar Consdorf (Groot-Hertogdom Luxemburg). Zij overnachtten bij een molenaarsgezin en wandelden veel.

Het jaar werd besloten met de plechtige opluistering van nachtmis, dagmis, lof en vespers.

 

1949

In de grote vakantie ging het knapenkoor op meerdaagse reis naar Poupehan. Paul Van Royen, leraar aan de Sint-Martinusschool, was één van de begeleiders.

1951

Het ultieme hoogtepunt was zeker het groots concert op 8 juli ter nagedachtenis van Peter Benoit (1834-1901). Het was een openluchtuitvoering op de speelplaats van het O.-L.-Vrouw Presentatie-instituut in de Kloosterstraat. E. H. Huygens had de algemene leiding over meer dan 800 deelnemers, waaronder het knapenkoor met een 80-tal zangertjesen het Sint-Gregoriusgild van Sint-Niklaas, de Harmonie Kunst & Vreugd van Beveren en een Koperensemble o.l.v Jef Van Hoof. Zij voerden Conscience– en Van Rijswijckcantates uit naast Benoitliederen en harmoniewerk. Pittig detail: bij het begin zakte een podiumelement in, waardoor het koor plots een toontje lager zong…

Als beloning voor de zangprestaties trok de groep op kamp naar Wellin, waar opnieuw overnacht werd bij een molenaarsgezin.

1952 – 1956

Het knapenkoor groeide uit tot 80 zangertjes. Ook grotere jongens traden aan in soutane en superplie.

1957

Op 28 februari gaf het knapenkoor een jubileumconcert ter gelegenheid van. het 10-jarig bestaan met instrumentatie van Jef Van Hoof en de uitvoering van het vierstemmig koorwerk Ave Verum van W. A. Mozart en Alles wat gij doet van Dietrich Buxtehude. 

1960

Tijdens de nachtmis werd reeds gemengd opgetreden.

E. H. Huygens werd benoemd tot aalmoezenier van de Zusters Vincentius a Paolo en tot directeur van de Sint-Annakliniek en het koor kwam onder de leiding van organist Willy Snellings, die reeds enkele jaren het knapenkoor aan het orgel begeleidde. Onder zijn leiding groeide het koor uit tot een volwassen gemengd koor. Het verzorgde wekelijks de hoogmissen in de kerk, soms met een beurtrol van zes mannen- en zes vrouwenstemmen.

1964-1965

 Aangezien Willy Snellings ook stichter-directeur was van de Gemeentelijke Muziekschool van Beveren volgde er logischerwijze een nauwe samenwerking met het Sint-Martinuskoor.

In februari ‘64 en april ‘65 werden in de feestzaal van het Gildenhuis Muzikale Kunstavonden ingericht met deelname van een instrumentaal ensemble van de Gemeentelijke Muziekschool, de Koninklijke Harmonie Kunst & Vreugd en het Sint-Martinuskoor, dat werk zong van Claudio Monteverdi, Johannes Brahms en Hugo Distler.

Een apart gedeelte Zangvoordracht werd gezongen door enkele leden van het koor die solozang volgden: Miet Van Remortel, Gerard de Beer, Ludwina Van Remortel en Paul Degelin.

1967

Op 4 maart werd ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan een kerkconcert uitgevoerd met Kamiel D’Hooghe, organist aan de kathedraal van Brugge. Het koor voerde Juravit Dominus uit, een compositie van Willy Snellings zelf. Ook Michel Pieters bespeelde het orgel.

1968-1969

LP Sint-Martinuskoor 1969

Van 1968 tot 1977 verzorgde het koor een 7-tal artiestenmissen in de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. Daarnaast gaf het nog concerten met het pianokwartet van Louis Pas en ging het op muzikale uitstappen naar Deurle, Otegem en Sint-Niklaas.

Het koor won aan kwaliteit en trok op 16 juni ‘69 en 13 september ‘69 opnieuw naar de Carolus  Borromeuskerk voor de opname van een eerste lp. De bandopname werd gerealiseerd door Walter Thuy, ing en het hoesontwerp was van Paul Degelin. Willy Snellings stelde de plaat samen en leidde het koor, dat was samengesteld uit acht sopranen, zeven alten, vijf tenoren en zeven bassen. 

Enkele namen: Godelieve Van de Velde, Leen Van Remortel, Jonas en Jean Staut (+), Juanita De Decker, Omer Praet, Paul Degelin, Jef Londoz.(+)  Alle zangers kwamen uit Beveren!

Kant 1 bevatte het Gregoriaanse Rorate coeli en werk van Guilielmus Messaus en Erhard Bodenschatz. Op kant 2 kan je luisteren naar werk van William Byrd, Heinrich Schütz, Hugo Distler, Vic Nees en het Ave Maria van Igor Strawinski.

Bestuurszaken

Inmiddels was Pieter Hendrik Bormans voorzitter geworden van het koor. Men stelde statuten op en in het bestuur zetelden, naast dirigent en proost(!), vier mannen en vier vrouwen.

1974-1975

LP Sint-Martinuskoor 1974

 Het succes van de eerste lp was nog maar pas weg-geëbd toen het koor in november en december ’74 opnieuw naar de opnamestudio trok in de Verlatzaal van kasteel Cortewalle voor een tweede stereoplaat. Deze keer werd gekozen voor profaan werk van Clément Janequin, Claudio Monteverdi, Vic Nees, Johannes Brahms, Hugo Distler en Maurice Ravel. Het koor telde toen 34 zangers.

De hoes werd getekend door Aimé Van Avermaet, die ook in de baspartij zong, waar ook voorzitter Hendrik Bormans deel van uitmaakte, terwijl zijn zoon Jozef bij de tenoren zong. Bert Mendonck zong mee de baspartij.

De pers was zeer lovend en sprak van een muzikaal verantwoorde interpretatie, waarin de ritmiek vinnig wordt uitgevoerd en de melodische lijnen met vloeiende spankracht overkomen.

De nieuwe lp werd in het kasteel Cortewalle luisterrijk voorgesteld op 6 april 1975, met receptie erna!

1976

Optreden ter gelegenheid van de Kasteelconcerten van de Piet Stautkring in kasteel Cortewalle

1980

Het koor behaalt een zesde plaats in de Europese Beker voor Gemengde Koren te Knokke.

Er namen 16 koren deel uit negen verschillende landen aan deel. De opgelegde werken waren Beatus Vir van Vic Nees, u wel bekend, en Vocalise van Willy Caron. Het koor haalde de finale net niet. Musica Nova uit Boom werd vijfde. 

Alleszins een uitstekend resultaat voor het koor van Willy Snellings!

Bestuurszaken

In 1980 volgt Jonas Staut Hendrik Bormans op als voorzitter. Hij vervulde deze functie met enorme toewijding tot 1995!

1981

Koor en orgelconcert in de Sint-Jozefkerk te Sint-Niklaas in het kader van de orgelcyclus, samen met Raymond Schroyens, productieleider van de BRT en Erwin van Bogaert.

1982

Op 18 juni nam het koor deel aan de Guldensporenviering in de Sint-Laurentiuskerk te Verrebroek, samen met 7 andere parochiale koren uit Groot-Beveren. Het werd een ode aan de oud-Nederlandse kunst, zoals in het lied Lecker beetgen en Cleyn Bier.

Bestuurszaken

Het bestuur, onder wie Jonas Staut en Jozef Londoz, trekken een jonge dirigent aan ter vervanging van Willy Snellings. Het is Godfried Van de Vyvere uit Sint-Gillis-Waas, die aan het Lemmensinstituut het laureaatsdiploma muziekpedagogie behaalde. 

1983 

Kerstconcerten te Beveren en Sint-Gillis met cantates, begeleid door Musici Academici o.l.v. Dejan Mijajev.

Deelname aan de Guldensporenviering met koren uit Groot-Beveren.

Bestuurszaken

Het bestuur werkt nieuwe statuten uit. Godfried wil het koor uitbreiden.

1984

Concert met het Knapenkoor In Dulci Jubilo o.l.v. Godfried Van de Vyvere in de Collegekerk.

Concert in het kader van de Sint-Annaconcerten te Lokeren.

1985

Opluistering van de Scheldewijding te Doel

Op 11 juli guldensporenviering te Beveren met Wase koren.

Koortornooi te Tongerlo: eerste prijs in de hoogste categorie! Een eerste succesvol resultaat van het vernieuwde koor onder Godfried!

Kerstconcert in de Sint-Martinuskerk te Beveren.

1986

 Winnaar van het koortornooi in Valmeer (eerste prijs in eerste categorie)

 

 

In een volgende editie van ons Akantje wordt de historiek van de volgende tien jaar uitgeschreven.