Juni 2021

Voorwoord

We hadden het aangekondigd: de komende Akantjes zullen in het teken staan van het 75-jarig jubileum dat we in 2022 vieren. 

 

Godfried beschrijft in dit Akantje hoe niettegenstaande een bepaald virus onze kernactiviteit een poos heeft stil gelegd er toch volop bedrijvigheid heerste achter en voor de ‘schermen’. En veel van die bedrijvigheid staat juist in het teken van dat jubileum.

 

Een mijlpaal vieren betekent ook even terug kijken naar wat geweest is. Gerd, Godfried en Wilfried togen met een smartphone (waar is de tijd van de bandopnemer?) naar Jonas om zijn verhaal op te tekenen. Jonas heeft heel de geschiedenis meegemaakt van op de eerste rij van knapenkoor tot Sint-Martinuskoor tot Acantus. 

 

Ondertussen is er ook vlijtig gegrasduind in de archieven en heeft Wilfried de hoogtepunten opgesomd van de periode van 1947 tot 1986. De volgende periode van tien jaar zullen we dan weer kunnen overzien in het volgende Akantje.

 

Onze poëten, Bea, Hilde en Frie lieten zich ook niet onbetuigd. Zij grepen deze periode aan om eens diep in het herte te kijken.

 

Veel leesgenot

Piet De Smet

Wat was en wat komt

Over het huidige koorleven zegt men in algemene ‘Coronatermen’: “Dat ligt nu allemaal stil zeker? Niks hé”.
(Voetbal, wielrennen, blauwzwarte kampioenenvieringen, Songfestival, maar Koningin Elisabethwedstrijd voor een lege zaal…we gaan het er hier NIET over hebben.)
Welnu, dat het bij Acantus allemaal stil zou liggen, is een foutieve inschatting. Inderdaad, het zingen, onze kerntaak toch wel, moet nog even wachten.

Godfried Van de Vyvere

De historiek van het Sint-Martinuskoor

1947

E. H. Siegfried Huygens (1917-1998) werd in augustus 1946 tot onderpastoor benoemd in de Sint-Martinusparochie te Beveren en hij begon dadelijk knapen te ronselen in de Beverse scholen.

Jonas Staut (14) en Paul Degelin (8) traden onmiddellijk toe en zouden elk meer dan een halve eeuw als zanger de ontwikkeling van het koor meemaken. De groep knapen telde vlug 50 zangers en met Pasen luisterden zij reeds een plechtige dienst op. Met Kerstmis zongen zij de nachtmis, getooid in witte alben.

Wilfried Van de Velde

Zee

Het eb, de vloed, 

het tij

keert 

de zee

heen en weer

Frie Van Rossen

Op deze druilerige gedichtendag

Op deze druilerige , donkere 

gedichtendag 2021 

ik en mijn lauwe ‘take-away-koffie’
in de lege Stationsstraat van Sint-Niklaas 

verdwaald in een wezenloze wereld
die gestaag vergaat 

Bea Claus, 28-01-2021

Dankbaar

Dankbaar voor het morgenlicht
voor de koffie bij ’t ontbijt
voor gevulde winkelrekken
en een pakje net op tijd.

Hilde Cools

Jonas, van koorknaap tot ere-voorzitter

Kan je ons wat meer vertellen over het ontstaan van het knapenkoor? 

Toen E.H. Huygens in 1946 onderpastoor werd in de Sint-Martinusparochie van Beveren, vond hij meteen een boeiende uitdaging: een knapenkoor oprichten! Hij bezocht de Beverse scholen (de Broederschool, de Centrumschool en de Sint-Martinusschool) op zoek naar jongens die konden en wilden zingen. Samen met Roger Steyaert was ik één van de eerste koorknapen. De repetities vonden plaats op zaterdagavond, van 18.30 uur tot 21.00 uur, want wij gingen nog tot ’s middags naar school. Broeder Jules was er ook altijd bij, hij zorgde voor de partituren. De  jongens die naar de technische school gingen, sloten na hun avondles bij de repetitie aan. Het koor groeide stilaan uit tot een knapenkoor met 80 zangertjes.

Godfried Van de Vyvere, Wilfried Van de Velde, Gerd Wenmeekers

Familienieuws

Wij bieden onze oprechte deelneming aan

bij het overlijden van Bruno Moens (1974-2021), zoon van oud-koorleden Luc en Nelly Moens-Michiels. Bruno was zeer betrokken bij de werking van enkele verenigingen in Beveren en was overal een graag geziene gast. Zijn gezin, partner Katja en dochtertje Bo, en zijn familie moesten veel te vroeg afscheid nemen van hem.

Bruno Moens

Verjaardagskalender juni 2021

Activiteitenkalender juni 2021