Repetitieweekend Drongen

Wilfried Van de Velde

Oude Abdij Drongen 14/15 september

Kirrende kauwen en de Norbertijner torenklok die 7 slaat kondigden de tweede dag van ons weekend aan. Ondanks de fris opgemaakte kamer en het openstaande venster was de slaap moeilijk te vatten na een drukke repetitiedag. Die was nochtans perfect verlopen. Met circa 95% aanwezigen kon dirigent Godfried het inzingen starten. De tenoren waren wat blij dat ze met repetitor Paul apart mochten oefenen.

Zodoende vonden zij stiekem wel wat tijd om de Fiddlerachtige aankondiging van het koorfeest nog even door te nemen.

In het plenum daarna werd het ernstiger met ‘Carmina Burana’. Stond daar toch nog een oude jezuïet op vinkenslag toen het “Chanson d’Amour” aangeleerd werd of was het de tuinman die vol nostalgie in stilte kwam meegenieten? 

Het middagmaal kwam er aan, wat me doet opmerken dat dit centrum wellicht niet uit is op het behalen van enkele Gault-Millaupunten, al doen zij met bescheiden middelen flink hun best. De vorige huizen die we bezochten, met name Malle, Lier of Vaalbeek; ze wedijveren in dezelfde categorie. 

Wat de repetities zelf betreft hielden we ons staande (let hier op de woordkeuze) al mocht dit volgens de dirigent wel wat méér zijn. Toch klonken de Zaramenti’s uit de ‘Genesis Suite’ nooit ritmischer en zal de performance van Miles’ ‘Music’ mijn inziens de volgende dagen hoge toppen scheren. De “African Harmony” krijgt echter de prijs van de meest geoefende finale: Afrika! Afrika! Afrika ! in alle ritmes en toonaarden. Hoe het geduld van een pas gepensioneerd dirigent op de proef gesteld kan worden. Proficiat Godfried voor de leiding van dit hele weekend. Het was onverbeterlijk!  Het resultaat van al dit gezwoeg krijgen we deze maand in Haasdonk te horen.

In de rand…

Wilfried 2
  • De tenoren deden een opmerkelijke ching-a-ring-voorstelling, die ons naar de feestelijkheden van Scaldiana moet leiden (zie verder in dit Akantje). Ik verklap hier het geheim dat Paul zijn tekst heeft samengesteld bij middel van Artificiële Intelligentie. Ik weet niet of ik hem hiervoor moet feliciteren. Wellicht wel, want ik zou het niet kunnen. De fietsbellen op een stok getuigden dan weer van oerdegelijke originele spitsvondigheid, maar geen tenor die zich op deze uitvinding durft beroemen!
  • Rik kreeg de eer om het hemelresultaat kond te doen (zie verder in dit Akantje). Maar hoe verdienstelijk zijn comité en medewerkers ook zijn, en dat is een understatement, er is nood aan nieuwe ideeën en ontwikkelingen om opnieuw loon naar werk te krijgen.
  • Bea heeft zich positief en negatief laten opmerken, dit laatste wegens het feit dat ze ondergetekende niet heeft uitgenodigd om, zoals in het verleden, met haar te gaan joggen. Positief omdat zij Piet zijn zere hals heeft gemasseerd, al weet ik niet wie daar nu meest plezier aan heeft beleefd, Piet of  Bea zelf.
  • Arnout verdient respect omdat hij in de vroege zondagochtend op het orgel is gaan spelen in de kerk. Waar is de tijd dat we nog met een tiental zangers naar de mis gingen voor de eerste repetitie aanving.
  • De avondanimatie verliep kalm en gezapig. Geen drink- en andere liederen meer. Om middernacht sloot Daan de bar.
  • Voorzitter Hugo dankte Katrien voor de organisatie van dit weekend, de repetitoren Manu, Paul en Daan en natuurlijk niet het minst Godfried voor de muzikale leiding.

Tot volgend jaar ?