Er is een tuin

Bea Claus 14/09/2021

Er is een tuin

waar de laaghangende zon

de opkomende nevel

met haar laatste krachten

verlicht en vult,

door zonnebloemen fier wordt begroet,

en eeuwig op de foto staat.

 

Een gedempt licht 

die poogt de wereld te verzachten,

een herfstwind die de kwakkelzomer sluit.

 

Ingetogen

mijmert een verloren witte vlinder

op ’t vermiljoene eikenblad.

 

Terwijl de wereld verbrandt

onder een dunne ozonlaag

of kantelt in zijn eigen nat

mijmert een verloren witte vlinder

ingetogen

op ’t vermiljoene eikenblad :

Quid nunc ?