Februari 2020
Voorwoord

Het Akantje wordt meer en meer het medium waarin lief en leed in het koorleven gedeeld wordt. Zo had Manu het geluk om het nieuwjaarsconcert in Wenen te mogen meemaken. Ze laat ons delen in die vreugde.

De overgang van oud naar nieuw was voor Frie een periode van mijmering: hoe snel gaat de tijd toch niet voorbij. Zij geeft ons een glimp van wat er in haar binnenste omgaat. Wij delen ook in de vreugde om de aanstelling van Nicolas, de echtgenoot van Hera als nieuwe organist van de Sint-Baafskathedraal. Dat haalde zelfs de pers. En eindelijk komt er weer eens een bas bij. Filip stelt zich voor.

Wilfried laat ons weten dat in hem ook een poëet schuilt. Hij aarzelt nog een beetje om zijn pennenvruchten openbaar te maken, maar laat alvast weten dat Frederico Garcia Lorca een van zijn idolen is.

En bij Marina was het groot feest. Ze is nu vijftig jaar samen met Aurèle. Laat het nu net Ingeborg zijn die de laudatio uitsprak.

Er waren dit keer minder heuglijke dingen te beleven in het koor. Die gebeurtenissen krijgen dus ook in het Akantje een plaats: het afscheid van Annelies, van Marja en van Juanita. Deze twee laatste laten hun licht schijnen over wat dat voor hen betekende. Bea pende dan weer een hoogstpersoonlijk afscheid aan Marja neer.

En onze vaste waarde Bea sluit af met een gedicht over de winter. Maar we beginnen met Godfried die nog eens de voorbije periode overschouwt en een stukje in de toekomst kijkt.

Veel leesgenot.

Piet De Smet
Wat was

Toen de Balkan Express gepasseerd was en we hem wat meewarig nastaarden, keken we al uit naar een volgend rondje Acantus-Ishtar kerstconcerten te Kallo en Veldegem. Maar eerst hadden we nog een paar kerkelijke opdrachten. Op zondag 27 oktober mochten we de slotviering zingen van de zogenaamde ‘Muzikale Hoogdagen’ te Nieuwkerken, een initiatief van Werner Fouqaert, plaatselijk muziekminnaar in de allerhoogste graad. (Ook internationaal, zoals bv. de Händelfestspiele in het Duitse Halle) Bijzondere gegevenheid was dat wij met Acantus, toen nog Sint-Martinuskoor, deze cyclus mochten openen, op zondag 17 oktober 1993, en wij er op 12 maart 2000 opnieuw present waren. Deze sloteditie verliep moeizaam. Het was moeilijk intoneren met het heel beperkte koororgeltje, de trompettist was niet (goed) voorbereid inclusief een vlammende mail aan ondergetekende een half uur voor de repetitie, er was geen verwarming, het was onzalig vroeg (9.30 u) om muzikaal uit te pakken, het opgedrongen programma was een hutsekluts. We konden na afloop niet echt tevreden zijn.

Op Allerheiligen konden de beide werken van Gjeilo vrij goed standhouden, de ‘Marienmesse’ van Bamer voelde stilaan uitgezongen, al waren de gevaarlijke slotakkoordjes in ‘Kyrie’ en ‘Christe' nu wel OK. Het beste gevoel houden we over aan het derde luik van deze trits missen, nl. op 11 november voor Axis. Het was fijn om het kleinood ‘In Flanders Fields’ nog eens te kunnen zingen, zeker in deze context van 11 november, Ubi caritas was best goed, en ja, in het Poolse volkslied konden we ons weer eens lekker uitleven, ondanks de tongtwisters hier en daar.

En dan op naar erst. De repetitie met Ishtar in de kerk van Kallo gaf ons een goed gevoel van de akoestiek en de ruimte, ondanks de onhandige opstelling die avond. Vrijdag de dertiende dus…. Da’s durven. Alles was net op tijd in gereedheid geraakt, podium, licht en geluid, stoelen voor het koor. Een goede raccord gevolgd door een snelle hap en de omkleedceremonie. Yes, we mochten weer! De kerk van Kallo liep goed vol. Naast de genodigden van de organiserende Maatschappij Linker Schelde Oever, had ook Acantus nog veel volk op de been gebracht. Full house!

En na een licht, héél licht, subtiel minuscuul aarzelingetje bij de start van ‘Het viel eens hemels douwe’ (door hoofd en lijf van de dirigent gierde het van “’t zal toch weer geen waar zijn hé…”) was de kersttrein definitief vertrokken. Toet toet! Opzij opzij, wij stomen door naar Bethlehem! Wat ging dit concert lekker! We stonden gefocust en toch ontspannen op het podium. Van begin tot einde met een heerlijk gevoel. Voor een vrijdag de dertiende was dit wel een volle gelukstreffer. Nadien volgde nog een verfijnde receptie, maar daar moest ik vroeg vertrekken omwille van zaterdag de veertiende. Een lesvoormiddag, en ’s avonds kerstconcert met Terpander.

En de trein stoomde daar verder. Ook een schot in de ‘kerstroos’. Zalig weekendje was dit. Thank you, dear choirs.

Nog twee te gaan in 2019: het kerstconcert in Veldegem, en de middernachtmis. In Veldegem wachtte ons een hartelijke ontvangst door mensen van de organiserende vereniging. We vonden ons plekje op het nauwe podium, maar dat schiep een hechte sfeer. En die sfeer vond zijn beslag in een fijn concert. Mijn eigenste ‘drive’ werd te veel gebroken door de presentator (“Ik wens u veel luistergenot”, X 10) maar verder liep het muzikaal wel weer helemaal goed. Fijne reacties achteraf, fijn ‘verrassingsbrood’ voor het koor, een organisator die interesse toonde voor een volgende editie…, tevreden mensen van Acantus en van Ishtar. Busje reed blij weer naar Beveren. ‘Europa viert kerst’ editie 2019 was weer een fijne ervaring.

Kerst moest nu nog zijn definitieve beslag krijgen tijdens de middernachtmis. Erna had alweer voor een indrukwekkend decor gezorgd. Het koor kon terugvallen op enkele stukken uit de concerten (een geheel oud-Vlaams voorprogramma), ‘Kerstlied-Vredelied' van Van Nuffel kon opnieuw bekoren en paste mooi in de thematiek, de piano als begeleiding gaf een fris kleurtje aan het mooie 'Kersti lill', en aan de swingende spiritual 'Go tell it on the mountains', aan het eind. En wat was dat voor een eind… Nooit eerder meegemaakt, dat het kerkvolk plots spontaan begint mee te klappen. Het was dan wel niet op de after-beat, maar het was dan ook al een stuk in de nacht… De eindvertraging werd goed opgepikt, met een uitbarstend, blij applaus als slot. Wat een apotheose. Geweldig. Kerst – Feest! Beschonken met een borrel achteraan in de kerk, met blije babbels. En zo viel het doek over 2019 voor Acantus. Met mooie herinneringen aan uitschieters als Utrecht, Balkan en kerst. Op naar 2020!

Het nieuwe jaar werd ingezet met een warme, hartelijke nieuwjaarsreceptie te Vrasene. Er was een terugblik en vooruitblik, en we namen ook het cultuur-‘beleid’(?) van onze nieuwe Vlaamse regering even onder onze kritische loep. ‘Liever ballekes in tomatensaus, dan het Collegium Vocale’. Gelukkig hebben we nog Jan Van Eyck (en vele, vele anderen!) om ons op ons roemrijk verleden te wijzen. De ene Jan is de andere niet. Tijdens de receptie namen we ook ‘officieel’ en uitgebreid afscheid van Juanita, na een koorcarrière van ongeveer 55 jaar, en van Marja en Annelies. Amuse zorgde voor tekst en muziek en een passend geschenkje. Intussen mocht Acantus reeds bas Filip verwelkomen.

Op zondag 12 januari was er onze ‘kick-off’ koordag, gewijd aan het repertoire voor de World Choir Games. Goede aanwezigheid, goede inzet en aandacht, goed gewerkt en goed gezongen: mooie zondag was dat! En enkele mensen kwamen kennismaken op deze open repetitie. De ene had te weinig tijd wegens gezin, de andere vond het te moeilijk gezien haar beperkte kunde, maar sopraan Hilde Cools ziet het helemaal zitten bij Acantus. Van harte welkom!

Op donderdag 23 januari was er de jaarlijkse algemene ledenvergadering, het Forum Romanum van het koor. Er was geen verkiezing nodig, noch voor bestuur, noch voor de voorzitter, die allemaal hun mandaat wensten te verlengen. Mede door de talrijke ideeën en suggesties vanwege de koorleden, werd het een prima vergadering. Wat me ’s anderendaags deed verleiden tot het volgende schrijfsel:

Beste bestuursleden,

bravo voor de voorbije algemene vergadering. Deze zal geboekstaafd staan als 'een hele goeie'. Proficiat daarvoor.

Hugo: je hebt met rustige, vaste, warme stem het geheel gemodereerd, en je bent rustig over een aantal klippen gefietst.

Manu en Hilde: knap hoe jullie de enquête hebben aangepakt over het koorfeest. Met al meteen resultaat.

Mario: jouw boekhoudkundig werk voor onze financiën is elk jaar ronduit indrukwekkend. En goed naar voor gebracht naar de leden.

Dirk praatte het jaaroverzicht pittig aaneen, met hier en daar een goed geplaatste kwinkslag.

Nathalie zat vaardig aan de knoppen, maar vooral even vaardig aan de knoppen in onze hoofden, met wijze raad en input.

Katrien werd 'herbevestigd' als ombudsvrouw, en zal ons koor verder door het vaarwater leiden.

Rik zorgde ook gisteren weer voor puntgave techniek.

Dikke bravo aan jullie allen.

Wat Daan te berde bracht, n.a.v. de vraag over het fusioneren van koren: nl. dat elk koor een eigen 'koorcultuur' bezit, was terecht. En wat dat betreft mogen we toch wel fier zijn op ons koor. Het is pionierswerk van bij mijn begin bij het koor, om hiervan werk te maken, met dank aan de stuwende krachten van vroegere voorzitters en bestuursleden, en nu (v)aardig verdergezet en bij de tijd gehouden en gebracht door recentere en het huidige bestuur. Ik denk (of ben er zeker van), dat een algemene vergadering als deze, ons vele koren zouden benijden. Er is de vocale toelatingsproef, de nieuwjaarsreceptie, onze buitenlandse reizen en contacten!, uitdagende en gevarieerde concerten, de jaarlijkse hemel met het steeds gesmaakte openluchtconcert en de mega opbrengst van dit mega-werk, het jaarlijkse koorweekeinde, concerten met professioneel orkest en de betere solisten, werkgroepen, hemelcomité, tijdschriftje... Het is zeker niet toevallig dat mensen van Acantus in besturen en raden van Koor&Stem hebben gezeten. En wellicht is het ook daardoor dat een dirigent het al 38 jaar volhoudt bij hetzelfde koor. Dit wou ik vanmorgen toch even kwijt.

Godfried Van de Vyvere
Wat komt

Op zaterdag 8 februari nodigt Nathalie ons uit om haar verjaardagsfeest mee te vieren, en dat met een heus concert, enerzijds door het gerenommeerde kamerorkest Oxalys, en anderzijds… door Acantus. En natuurlijk heffen wij het feestglas op onze jarige. In de Gekke Haan te Kallo: de haan is immers het symbool van Nathalies geboorteland Frankrijk. dat zal bij het verschijnen van dit A-kantje reeds gebeurd zijn.

Wat verder nog komt, is bekend.

We kijken uit naar het bezoek van het Vocaal ensemble Ton in Ton uit Eisenstadt, met een gezamenlijk concert dat wegens het EK voetbal met uitzending op groot scherm op de Markt, op een andere locatie zal moeten gebeuren. Wellicht wordt dat de kerk van Haasdonk.

Er zijn natuurlijk de World Choir Games in en om Antwerpen en Gent, met 540 koren uit 69 landen. Enkele highlights:

Openingsevenement: Zondag 5 juli

Wedstrijddagen Acantus: 6 – 7 – 8 juli (categorie Gemengd Koor, en categorie Musica sacra a capella)

Prijsuitreiking Open Competitie: woensdag 8 juli, 20 u.

Landenparade: zaterdag 11 juli

Slotceremonie van de WCG: woensdag 15 juli

Hou ook al de datum vrij voor het jaarlijkse ‘Hemel’-concert, nl. zondag 30 augustus, de slotdag van de Beverse Feesten, met onze intussen wereldvermaarde hemeltent en ons hemelterras.

Omwille van de steeds oplopende prijs, én de minder geslaagde culinaire ondersteuning, zoeken we voor het jaarlijkse koorweekeinde nieuwe oorden op. We beproeven Lier, op de campus van de vermaarde muziekacademie, met verblijf in 'cultuurhostel' Bed Muzet. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober. ‘Met aangepaste middagpauze’.

We zullen ons daar vooral voorbereiden op het passieconcert van zondag 21 maart 2021, (reserveer ook zaterdag 20 maart!) in het kader van 75 jaar Koninklijke Piet Stautkring. Intussen weten we dat dat niet de Matheuspassie van Bach zal worden. Jammer, echt jammer.

En in de zomer gaan we weer eens ‘deftig’ op reis: Eisenstadt en omliggende, wat dat ook moge worden: vlakbij liggen Wenen, Bratislava, en een beetje verder Boedapest. Keuze te over dus.

Maar dan zitten we al een eind in 2021. Laten we eerst van 2020 weer een mooi koorjaar maken!

Godfried Van de Vyvere
De tijd

De subjectiviteit van tijd, terugblikken & vooruitkijken en hier en nu even stilstaan…

Hoe meer levensjaren, hartslagen, en weliswaar geblondeerde grijze haren op mijn tellertje staan -om niet te zeggen hoe ouder ik word- hoe vaker ik me verwonder over hoe subjectief het begrip tijd is. Hoe vreemd is het toch te voelen hoe de dagen, weken, maanden en jaren alsmaar sneller open- en dichtschuiven en de tijd ons soms als zand door de vingers glipt ? Ergens in de laatste maand van 2019, in het gezelschap van ons gezin, gaf ik, zeker niet voor de eerste keer, woorden aan deze verwondering.

“Onvoorstelbaar eigenlijk! 2019 lijkt nog maar pas begonnen, maar het is wel alweer december, de feestdagen komen eraan en weldra stappen we 2020 in. Elk jaar lijkt altijd maar sneller voorbij te gaan…”

Onze zonen hadden voor die voelbare subjectiviteit van tijd een heel ‘spitsvondige’ verklaring, hoewel zij zelf nog maar 16 en 14 jaar zijn en lieten prompt als mondige pubers hun wijsheid over dit topic weerklinken.

De oudste bekeek een en ander op zijn typische, geheel eigen wiskundige manier: “Kijk, een jaar is in aantal dagen en tijd, dus objectief gezien, bijna altijd even lang, schrikkeljaren zijn een uitzondering. Voor een tachtig-, veertig- of tienjarige duurt één levensjaar níet even lang naar hun gevoel, want één jaar is voor hen respectievelijk 1/80ste, 1/40ste, 1/10de van hun leven… "

Zeg nu zelf, mama, in termen van taart, welke van die breuken levert jou het grootste stuk op en wil jij het liefst op jouw bord? De teller blijft één, de noemer stijgt mét de leeftijd in getal. Hoe groter de noemer van de breuk, hoe kleiner het quotiënt, hoe kleiner en dus, in termen van tijd, hoe korter het aandeel is van dat ene jaar in het leven van die persoon, en hoe sneller hij of zij dat jaar dus voelt voorbijgaan. Voilà mama, er is maar één verklaring voor jouw gevoel: jij wordt oud!”

Hij glimlachte triomfantelijk en schiep zichtbaar genoegen in de vlotheid waarmee hij ons met zijn woordenvloed kon overstelpen en hij zijn argumentatie én zijn conclusie –die hij zélf wel heel grappig vond- presenteerde.

Onze jongste zoon zag ik in gedachten meerekenen, maar de frons in zijn wenkbrauwen bleef niet geheel onopgemerkt. Doorgaans bekijkt hij het leven door een heel andere en vaak originele, creatieve, ludieke en optimistische bril. Zijn gezichtsexpressie verried dat voor hem toch enige aanvulling en nuance nodig was bij het nogal rechtuit lineair mathematische betoog van zijn broer, ook al klopte de wiskundige redenering voor de volle honderd procent.

“En toch”, vulde hij zonder aarzelen aan, “ik voel in de loop van mijn nu al veertiende levensjaar ook tijdens het jaar zelf verschillen in de traagheid of snelheid van de tijd. Gast, echt, man,… er zijn dagen op school die wel weken lijken, uren die zo lang lijken als een dag en vakanties die, hoewel pas begonnen, zo weer voorbij lijken te zijn gegaan. Of de tijd snel of traag gaat, hangt voor mij wel af van wat er valt mee te maken en te beleven: iets leuks, saais, verdrietigs, speciaals of doodgewoons,… en ook al naargelang met wie ik mijn tijd doorbreng, alleen, met mijn vrienden of met jullie…. ,” Hij zuchtte: “Ik kijk nu zo hard uit naar kerst- en oudejaarsavond, maar die lijken nu nog zo veraf… Eerst nog die “tering-examens”, én ik weet nu al dat die feestdagen zelf in ‘amper’ een vingerknip voorbij zullen vliegen…”

Ik genoot echt van die conversatie, het gefilosofeer dat plots voortsproot uit onze gedeelde verwondering over het begrip tijd. Daar zaten aan de keukentafel, een moeder en haar twee zonen, kijkend op ieders eigen manier, elkaar aanvullend in hun reflecties over de subjectiviteit van tijd…

Wat ze zeiden, had mijn volledige aandacht en hield me, heel even, heel dicht bij het hier en nu. Wat een zalige plek is dat om te vertoeven, wat een mooi moment van verpozing.

Want meestal, ik geef het toe, laat ik me verleiden om terug te blikken, rond te dwalen in herinneringen. Het is niet mijn sterkste punt om los te laten wat voorbij is, ook al heb ik me daarin, door de jaren heen, wel geoefend. Heel vaak ook vind ik het prettig om te dromen over de toekomst, reikhalzend uit te zien naar wat nog komen gaat, plannen te maken en vooruit te kijken. De maagdelijk witte agenda aan het begin van het jaar is dat nooit voor erg lang…

Gelukkig heb ik toch ook mettertijd geleerd en ondervonden hoe heilzaam het kan zijn om gewoon in het hier en nu te zijn, los van verleden en toekomst.

“’t Oude jaar is vergangen, vergangen is het oude jaar, Het nieuw komt aan, het nieuw komt aan, ‘k zie de dagen in het Oosten staan …”

Dit nostalgische lied zongen we samen met Ishtar in Kallo en in Veldegem. Het verbeeldt en verklankt zo mooi die tweespalt tussen oud en nieuw. Gaat het ook niet over het menselijke verlangen naar de behaaglijkheid van de eigen gekende haard? Het is goed om naar huis toe te kunnen gaan in ’t donker, bij sneeuw en kou, maar het is verlokkelijk te luisteren naar de verrukkelijke en spannende lokroep van het ongekende nieuwe. Daarvoor is een mooie dag die aanbreekt en door een haantje ergens kraaiend in de verte wordt bezongen, een mooie metafoor. Zingend-goed-weg kon dit lied mij steeds meer bekoren, of zeg maar, vertederen.

Het roept voor mij ook iets op van de sfeer van één van mijn geliefkoosde gedichten van Robert Frost, Stopping by the woods, dat ik graag wil delen met wie het nog niet zou kennen:

Stopping by Woods on a Snowy Evening BY ROBERT FROST  

  

Whose woods these are I think I know. 

His house is in the village though;

He will not see me stopping here  

To watch his woods fill up with snow.

 

My little horse must think it queer   

To stop without a farmhouse near   

Between the woods and frozen lake  

The darkest evening of the year.

 

He gives his harness bells a shake    

To ask if there is some mistake.    

The only other sound’s the sweep   

Of easy wind and downy flake.  

 

The woods are lovely, dark and deep,   

But I have promises to keep,   

And miles to go before I sleep,  

And miles to go before I sleep. 

Wat ‘gebeurt’ –en kan gebeuren- wanneer we lezen, zingen, schrijven, sporten, mediteren, yoga beoefenen, een goeie film zien, musiceren, dansen of in onze kookpotten staan te roeren als we graag koken, of wanneer we passioneel met iets -of soms ook met niks- bezig zijn, is dat we even ‘verdwijnen’ en toch hier en nu ten volle ‘aanwezig zijn’. Voor mij lijkt het dan alsof ik overal en nergens ben, maar vanuit één plek en een moment of aaneenschakeling van momenten op een deugddoende manier doordrongen geraak van het “hic et nunc”…

Wij leven en werken op een -vaak onhoudbaar- hoog tempo, in het algemeen jachtige, soms verwarrende en veeleisende tijden. We worden onophoudelijk bestookt met massa’s informatie en vaak heel negatieve en sombere nieuwsberichten. Soms is het moeilijk of lijkt het haast onmogelijk om, al was het maar voor heel even, uit de “ratrace” te stappen, ze voorbij te laten razen en te laten voor wat ze (niet) is. Maar wanneer het ons lukt om te vertragen, te consuminderen -look who’s speaking!-, écht om ons heen te kijken, ons te verbinden met gelijkgestemde zielen, dan is dat heerlijk en ontspannend. Dat draagt bij aan ons geluk(sgevoel) en onze gezondheid.

De feestdagen boden gelegenheid om tijd te maken voor verbinding, met familie en vrienden, …licht, gezelligheid en vredevolle momenten te beleven in intieme kring, met familie of mensen die ons nauw aan het hart liggen… Dit om 2019 al vierend achter ons te laten en 2020 al feestend in te dansen…

Geluk en gezondheid, we wensten het elkaar toe, gul en genereus, zeer van harte, tijdens de geslaagde nieuwjaarsreceptie die als vanouds op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar in OC ’t Klooster plaatsvond.

Al wie ongeluk of ziekte heeft ervaren, weet dat dit ‘cliché’ oh zo belangrijk is. Dat het leven zonder die twee cruciale ‘ingrediënten’ een pak donkerder en zwaarder is.

2019 is een jaar dat we met alle Acanti in dankbaarheid voor alle belevenissen samen als koor mochten afsluiten. Het bestuur zorgde wederom voor een uitstekende organisatie. We konden genieten van de projectie van de film (met en zonder klank) van ons concert met Ishtar in Kallo, met een hapje en drankje ter hand, in goed gezelschap, een beetje als één grote familie. De versiering was stemmig, de stemming top, en er werd goed en “down to earth and to the point” gespeecht, door Hugo, Godfried én Marja.

Werkgroep Amuze had helaas Sad News “ten berde te zingen” omtrent de afzwaai van Annelies, Marja en Juanita. Als wij dan toch afscheid moeten nemen van graag geziene en gewaardeerde koorgenoten, doen de Acanti dit - met wat hulp van Amuze - altijd graag in stijl, en met enige - maar ook niet al teveel - sérieux.

Ook dat is het leven: altijd weer (op)nemen en terug (af)geven, winnen en verliezen, verwelkomen en uitwuiven, een traan en een lach, heel vaak afscheid nemen en misschien vaker nog, heel lang blijven nakijken. Herinnerend weer tegenwoordig stellen, plannen maken, en zijn, hier en nu.

Ook ABBA was te gast en trad op, als zestal in plaats van viertal. Ze zongen niet speciaal maar toch ook niet zo banaal, aan de piano virtuoos begeleid door Nathalie. Ze gaven woorden en klank aan de dankbaarheid om de muziek die alle Acanti in 2020 samen zullen zingen,… Minder of geen subsidies meer, we blijven ervoor gaan met Acantus, allen samen, één voor allen. Nu de Balkan Express een boeiende en behouden reis heeft gereden, ontsteken we alvast het Olympische vuur van de World Choir Games! Wat ABBA gezongen heeft is waarheid: dankbaarheid primeert. Thank you for the music, in 2020! Toch veel waarde- en waarheidsvoller dan ‘the winner takes it all’, niet ? 


Onze verkleedpakjes en sterrenschijters brachten het nodige Amuze-ment, maar ook, wat ‘achter de schermen’ gebeurde, in de voorbereidende aanloop, naar onze 2020 Amuze nieuwjaarsreceptie act, was heel amuz(e)ant.

Het schrijven zelf van de liedjesteksten, rond de grote tafel thuis bij Hilde, was meer dan memorabel. De jongste amuzenaar van de bende kwam op de proppen met de legendarische zin: “geef ons wat drank voor een betere klank”, wellicht alsnog de beste oplossing voor mochten we als koor in het zak-maar-flink-in-toon-bedje ziek zouden blijven.

Daan en Tim doken samen in de verkleedkoffer, op zoek naar een outfit die hen een zo hoog mogelijk Benny en Bjorn gehalte kon geven. De dames konden eens echt losgaan met hun make-up, enkele zwierige pruiken, wijde-pijpenbroeken of een strakke legging, een glittertop of kleurrijke haarband. En wie zet nu eens niet graag een jaren tachtig bril-van-formaat op haar neus?

Er was Bea die, ondanks gerommel in maag en darmen, van de partij bleef en aanstekelijk enthousiast meedacht over het draaiboek-wie-wat-waar-wanneer-hoelang-en-in-welke-volgorde én die gelukkig, ondanks de microbenaanval, erg goed bij stem bleef. Nathalie gaf ons zonder aarzeling haar ja-woord om ons te begeleiden op de piano. We hadden een oefenzangstonde bij Nathalie thuis, die pas terug van vakantie kwam all the way from Normandy. Daar oefenden wij monter en dapper, in een vriendschappelijke schare verzameld rond Nathalie’s prachtige vleugelpiano. Nadien gingen we verder met oefenen, rond de tafel die rijkelijk voorzien was van allerlei lekkers. Delicatessen uit Frankrijk: om je vingers bij af te likken! Er was gerookte zalm met blini’s en slagroom met dille, lekkere pâté en croûte, scampi’s diaboliques van chef-kok Daan en als toetje en last but not least ook nog eens echte driekoningentaart mét frangipanne of met appeltjes. Onze dorst lesten wij met cava en échte Acantuswijn, jaja…!

Toen was het al 4 januari, hadden we onze oudejaarsmaaltijd nog maar net verteerd en hadden we het jaar dus al enkele dagen ingezet, mét goede voornemens en al, over –onder andere- (opnieuw) beginnen diëten. Zoals het voornemens betaamt werden deze al vrijwel onmiddellijk op de langere baan richting februari geschoven, want er kwamen best nog wel wat (nieuwjaars)recepties aan in de eerste maand van het nieuwe jaar…

Ja, wanneer Amuze samenkomt, dan wordt er hard gewerkt, dan rijmen én dichten we zonder onze kont van onze stoel te lichten, maar er wordt ook veel gelachen, en goed gegeten én gedronken… kortom we amuzeren ons.

Verderop in het Akantje zijn de liedjesteksten opgenomen, zodat je die nog eens kan nalezen.

En zo zijn we intussen ook het 2020-koorjaar gestart, met de nodige ijver en ernst, maar ook in een ontspannen sfeer. We hebben de spits afgebeten met een productieve en gezellige koorzondag. Godfried lanceerde voor 12 januari de oproep om alvast acht koorpartituren in onze map te steken, en hij kwam, dirigeerde, doceerde, en, gezien het ook een open repetitiedag was, … recruteerde (!). Hij vond dat het goed was en gaat alvast op zoek naar een volgende 12de januari … omdat die datum al eerder een geluksdag bleek voor het koor. De koorzondag verliep gesmeerd, bijna letterlijk én figuurlijk: 
er was een rijkelijk aanbod van water, koffie, thee, cake, koekjes, en krokante pistoletjes met een lekkere variatie van beleg, … 
 Iedereen had er zin in en was blijgestemd en goedgemutst. Wat willen de Acanti nog meer ? Laat ons wat dromen… Dromen over wat er voor het koor op stapel staat de komende jaren en ja, laat ons vooruitkijken, zelfs óver de kalender van 2020 héén, want zo hoort het: ijzer moet je smeden wanneer het heet is, en koeien vat je best meteen bij de horens…

2020, here we come… Het wordt vast weer een boeiend jaar. We kijken ernaar uit en geven er een làp op!

Frie Van Rossen
Thank you for the music
   

Op melodie van: Thank you for the Music

We zijn niet speciaal, maar we zingen toch ook niet banaal.

We zingen een lied, je hebt het al ergens gehoord.

Wij hebben talent, we vormen een team.

Want iedereen luistert en komt naar ons zien.

Wij zijn dankbaar en trots, met de Godfried als onze rots!

 

So I say thank you for the Music, in 20, 20,

WCG die gaan wij winnen.

Wie kan nu nog zonder, Acantus,

wij zingen goed, ’t zit in ons bloed,

geef ons wat drank voor een betere klank.

Want wij gaan hoge toppen scoren.

Wij blijven ervoor gaan!

 

Balkanmuziek, Bach en missen of mediterraans.

In’ t Zweeds, Italiaans, in Kroatisch en ook in het Spaans.

We hadden een dipje in Nieuwkerken-Waas.

Het lag aan het orgel, dat is zonneklaar.

Toch zijn wij muzikaal, met veel liefde voor onze taal

 

So I say thank you for the Music, in 20, 20, …

 

Wij zijn gelukkig, het nieuwe jaar is weer begonnen.

Ontsteek het vuur en laat het branden en zing,

wat een kans, wat een vreugd, een plezier!

 

So I say thank you for the Music, in 20, 20,

Amuze
An der schönen blauen Donau

Begin maart 2019: telefoon. “Hallo, met Manu Cardon”. “Mama, mama, ik heb tickets voor het nieuwjaarsconcert in Wenen op 1 januari 2020!”. Zo begon ons avontuur.

Jongste dochter Leen schreef zich 5 jaar op rij in voor de ticketloterij van de Wiener Philharmoniker en werd uiteindelijk met 2 tickets beloond voor haar vasthoudendheid. Ondergetekende prees zich gelukkig dat ze mee mocht. Aangezien Leen zeer milieubewust is en vliegen wil vermijden als het mogelijk is, kozen we voor een treinreis (van 9 uur!) via Frankfurt naar Wenen. De voorbereidingen konden wegens ontbreken van treinreistabellen maar beginnen in september en toen ging het vlug: treintickets kopen en langs Airbnb op hoop van zegen een verblijfplaats boeken. Al deze dingen werden mij uit handen genomen aangezien ik niet zo’n computergenie ben.

Wenen was een compleet onbekende stad voor ons, dus onze verwachtingen waren hooggespannen toen we op 29 december(2019) Brussel achter ons lieten. Ik herinner mij de namen van de stopplaatsen niet meer, maar wel de ongelooflijke snelheid die de trein soms haalde, tot 197 km per uur. En dan eindelijk, 11 uur later: Wien Hauptbahnhof. Je merkt duidelijk dat je ver in het oosten zit als je aankondigingen ziet en hoort naar Praag, Bratislava en Boedapest. We trakteerden onszelf op een taxirit in plaats van een metrorit en haalden opgelucht adem toen we zagen dat de studio die we gehuurd hadden uitstekend in orde was en zoals beloofd in de advertentie op wandelafstand lag van het stadscentrum. Dat is toch altijd wat afwachten aangezien alles anoniem verloopt. Bedankt, Anastasia. In een kruidenierswinkeltje in de buurt vonden we genoeg mondvoorraad om ervoor te zorgen dat ons ontbijt niet enkel zou bestaan uit een glas water.

Eerste werk de volgende dag: de kaarten ophalen in het ticketkantoor van de Wiener Philharmoniker, aanschuivend samen met een heel internationaal publiek. Maar waar begin je daarna met je bezoek aan Wenen? Een paar klassieke bezienswaardigheden stonden op onze ‘to do’-lijst. Op aanraden van vrienden die het konden weten, bestelden we de nodige tickets online zodat lange wachttijden vermeden konden worden.

Schloß Schönbrunn kon op onze lijst niet ontbreken en was dan ook onze eerste stopplaats. Wat een residentie. Heel veel kamers nog op de originele manier ingericht. Echt een must als je in Wenen bent. Ik heb destijds in mijn jeugd toch wel een traantje geplengd bij het bekijken van de opeenvolgende sentimentele Sissi-films: romantische ontmoeting in de bergen van Beieren, ware liefde, schuldgevoel ten opzichte van de zus, een schoonmoeder voor wie je niets goed kan doen, je kinderen moeten missen, ziek worden, terug gezond worden en vooral het super emotionele moment waarop je je kind terugziet na een lange scheiding. Maar de realiteit was toch een ietsje anders.

Elizabeth van Beieren (1837-1898) zoals ze officieel heette, kon zich niet aanpassen aan het hofleven en vluchtte heel vaak weg naar andere oorden om aan haar officiële verplichtingen te ontsnappen. Ze was geobsedeerd door voeding en allerlei diëten waardoor vermoed wordt dat ze aan anorexie leed (1,72 m en 45 à 50 kg). Door de vrije opvoeding die ze als kind in Beieren genoten had, nam ze ook vaak risico’s die een koningin-keizerin niet in dank werden afgenomen. Naarmate ze ouder werd, begon ze zich steeds vreemder te gedragen. Ze verstopte zich achter zware voiles en waaiers omdat ze vond dat haar schoonheid verdween. Vanaf 1875 mochten er geen foto’s meer van haar gemaakt worden. Vanaf 1889, nadat haar zoon, kroonprins Rudolf, zijn geliefde, barones Marie von Vetsera, vermoordde en daarna de hand aan zichzelf sloeg, droeg ze enkel nog zwarte kledij. Uiteindelijk werd ze in Genève doodgestoken met een geslepen vijl door een Italiaanse anarchist die eigenlijk in eerste instantie de Hertog van Orléans wou vermoorden.

Voetnoot: we ontdekten dat er tot 1989 nog een keizerin van Oostenrijk-Hongarije geleefd heeft nl. Zita Van Bourbon-Parma.

December is bij uitstek ook de maand van kerstmarkten en daar ontsnapte Schönbrunn evenmin aan. Op het voorplein vonden we een veelheid aan kraampjes waar je heel veel ambachtelijk gemaakte producten vond, veelal kerstdecoratie: houtbewerking, glasblazen, papier-maché, suikerwaren, keramiek en heel wat eettentjes. En natuurlijk overal de aankondigingen van (vooral) Straussconcerten.

De Hofburg was de keizerlijke residentie midden in de stad. Ook voor dit bezoek is het aangewezen je kaarten op voorhand te bestellen, want de ellenlange wachtrij aan de kassa schrikt toch wel af. Het bezoek aan de appartementen van Sissi viel wat tegen omdat er van de grote pomp en praal, in tegenstelling tot in Schönbrunn, nog weinig te bespeuren was. De kamers waren wel uitgebreid gedocumenteerd met foto’s en bijbehorende tekst en uitleg maar toch …… Verbonden aan de Hofburg is ook de ‘Spaanse Rijschool’ met de wereldberoemde Lipizaners. Daarvoor waren we echter te laat om te reserveren. Volgende keer?

En dan? Op zoek naar de enige echte Sachertorte. Aan het wereldberoemde Café Sacher stond een ellenlange rij aan te schuiven om binnen te geraken, zeker een uur wachten. We hadden er veel voor over, maar dat niet. Concurrent Café Demel was onze tweede optie. Sacher en Demel waren tientallen jaren lang in een juridisch gevecht verwikkeld over wie nu de titel van ‘originele Sachertorte’ mocht claimen. In 1963 werd het pleit beslecht in het voordeel van Café Sacher, maar Café Demel mocht zijn versie wel uitrusten met het embleem Eduard-Sacher-torte. Maar ook daar vingen we bot. Maar niet getreurd.

Onze derde optie was Café Diglas. We waren onmiddellijk gerustgesteld toen we bij het binnengaan een mevrouw in het voorbijgaan hoorden zeggen ‘c’est une vraie institution à Vienne’.

En ze had gelijk: gezellige sfeer, vriendelijke bediening, fantastische koffie en speciale binnenhuisdecoratie met onderrokken als lampenkappen. Je kan er genieten van de traditionele Oostenrijkse keuken en ’s avonds kan je er bovendien live naar klassieke pianomuziek luisteren. Een welbestede dag, vonden we.

De volgende dag wilden we beginnen met een bezoek aan het huis waar Johann Strauss zijn beroemdste wals componeerde: An der sechönen blauen Donau. Volgens de website was het museum open van 10.00u tot 13.00u maar dat bleek wishful thinking te zijn. Poort gesloten, niemand aan de telefoon, dus een maat voor niets. We opteerden dan maar voor een fikse wandeling langsheen het Praterpark, waar het beroemde reuzenrad er heel verlaten bijlag, richting Romeins Museum. Niet veel mensen vinden blijkbaar hun weg naar dit museum, terwijl het toch wel heel erg de moeite waard is. Je vindt er een minutieus overzicht van hoe de historische nederzetting en het Romeins kamp Vindobona doorheen de tijden evolueerden. Een aanrader.

Ondanks het schitterende weer besloten we daarna toch het Mozarthuis op te zoeken. Het is, zoals de naam doet vermoeden, helemaal gewijd aan leven en werk van W.A. Mozart. Tweeënhalf jaar woonde hij in de Domgasse waar hij onder meer de opera ‘Le Nozze di Figaro’ schreef. De audioguide geeft je niet alleen heel veel info, maar vergast je ook op prachtige muziek. Voor mij daarom al de moeite waard. Mijn compagnon was minder enthousiast.

Om ook in den vreemden op gepaste wijze afscheid te nemen van het Oude Jaar hadden we gereserveerd in restaurant ‘Beim Czaak’ (niet die van Marja) waar een speciaal oudejaarsmenu werd aangeboden. Het etablissement zag er van buiten niet zo aanlokkelijk uit, maar het moet gezegd: de cuisine was verfijnd en heerlijk. Na het eten keerden we terug naar onze tijdelijke verblijfplaats en vulden we de resterende tijd tot middernacht op met het genieten van de film ‘The Two Popes’, met in de hoofdrollen Anthony Hopkins als paus Benedictus XVI en Jonathan Pryce als de tegendraadse kardinaal Jorge Mario Bergoglio die uiteindelijk de opvolger wordt van Joseph Ratzinger na diens abdicatie. Heeft helemaal niets te maken met Wenen natuurlijk, maar is een schitterende film met toch ook wat humor in de ernst.

Dag drie stond volledig in het teken van het bijwonen van het nieuwjaarsconcert. Om kwart over negen op weg naar het Musikvereingebäude en aanschuiven tot half elf totdat de deuren opengingen. Achter ons stonden twee mevrouwen, zussen, die voor de gelegenheid hun mooiste dirndls hadden aangetrokken. Een van hen had reeds tien jaar lang geprobeerd om tickets te winnen en dit jaar viel ze in de prijzen. Ze was dan ook heel blij het concert als verjaardagsgeschenk te kunnen aanbieden aan haar zus die vijftig jaar geworden was. Er stond op het plein ook een container met daarin een filmcrew van de Japanse televisie. Heel wat Japanse dames verschenen in prachtig geborduurde kimono’s en lieten zich uitgebreid fotograferen. Op de trappen van het gebouw stonden ook enkele mensen die hun kaarten wilden verkopen evenals enkele kandidaat kopers. Hun prijs moet toch wel exorbitant hoog geweest zijn, want ze geraakten van hun kaarten niet af.

Vanaf half elf gingen de deuren open. Wie een zitplaats had, kon rustig de jas afgeven in de vestiaire, nog even naar toilet gaan, in de bar nog iets eten of drinken en maken dat ze om 11.15u op hun plaats zaten. Naar de staanplaatsen, waarvoor wij gesolliciteerd hadden, kwam een stormloop op gang want de beste plaatsen zijn aan de balustrade en die wil iedereen wel inpikken. De balustrade was voor ons bij aankomst boven geen optie meer, maar achter de camera was nog plaats op de tweede rij. Gelukkig waren de Japanse toehoorders die vóór ons stonden nogal klein van stuk (look who’s talking) en hadden we een duidelijk zicht op het podium. En van dan af verdedig je je plaats met hand en tand. In mijn mooiste Duits moest ik toch aan de dame achter ons vragen of ze niet meer met haar handtas in mijn rug wilde poken. Ze schoof een klein beetje naar achter.

Over het nieuwjaarsconcert zelf moeten we niet veel vertellen. Velen onder jullie zullen het gevolgd hebben op televisie met heel wat mooie beelden van orkest, dirigent en enkele balletten, iets wat wij niet te zien kregen. Na het concert boorden we de trappen op naar de concertzaal, tegen de richting in, want wat velen niet weten is dat de toeschouwers/luisteraars na het laatste concert op nieuwjaarsdag de bloemen mogen gaan plukken aan het podium. Dat lieten we niet aan ons voorbij gaan. De bloemen hebben de treinreis overleefd en hier thuis nog veertien dagen staan bloeien. Het moet wel gezegd: als je kiest voor de staanplaatsen moet je erop rekenen dat je urenlang recht staat.

Wenen verlaten zonder de Donau te hebben gezien is ondenkbaar, dus na de lunch vertrokken we opnieuw voor een lange wandeling, want we zaten helemaal aan de andere kant van de stad, bij de Wienfluss en het Donaukanaal. Het werd een bezoekje met zicht op het Donau Insel in de schemering en het donker want om 17.00u verdween de zon achter de horizon. De wandeling langs de oever werd wat ontsierd door een hele reeks cruiseschepen die daar aangemeerd lagen en af en aan rijdende bussen die de toeristen terug brachten naar hun schip. Opvallend: er was zelfs een ‘vegan’ cruiseschip of hoe er ingespeeld wordt op de actualiteit (vegan en cruisen????).

Onze dag eindigde met een, dachten we, ontspannende activiteit nl. een bezoek aan het ‘Haus des Meeres’ een aquarium met een hele verzameling vissen (uiteraard) en als grootste attractie een haai. Ontspannend is een relatief begrip als je een huis bezoekt waar de bezienswaardigheden verdeeld zijn over acht verdiepingen. En waar bevond zich de haai? Inderdaad, verdieping acht. Het was bovendien nog een kleintje. Na een tussenstop in een Italiaans restaurant vonden we voor de laatste keer onze rust in onze Airbnb. En dan op 2 januari: huiswaarts, met onze ruiker bloemen in de hand en (gelukkig) klein valiesje.

Wie ook eens wil deelnemen aan de loterij. Wij hebben ons alvast alweer ingeschreven.

Manu Cardon
Beste Acanti

Beste Acanti, lieve vrienden,

Precies twintig jaar geleden, in januari 2000 mocht ik mij vervoegen in de rangen van wat toen nog het Sint-Martinuskoor heette. Ik had auditie gedaan bij Godfried en ik mocht beginnen. Wat een avontuur is het geworden! Destijds had ik echt niet kunnen denken wat het mij allemaal zou brengen en waar het mij allemaal heen zou voeren. Ik ben opnieuw gedoopt in Reims, waar we in de imposante kathedraal gezongen hebben. We hebben in de Sint-Pieter in Rome gezongen, vervolgens in Assisi. Zoveel mooie muziek op zoveel buitengewone plaatsen, zoals in de binnentuinen van het Jeronimusklooster in Lissabon; de Madeleine in Parijs, de Dom van Keulen en natuurlijk in Laken bij de herdenkingsplechtigheid voor wijlen Koning Boudewijn. Stuk voor stuk onvergetelijke ervaringen.

Eveneens heb ik een stapel van twintig jaargangen A5-boekjes in mijn bezit waarin men allerlei verslagen van al deze uitstappen en belevenissen kan aantreffen. Dit kleinood is natuurlijk het San Martinootje, later het Akantje. Het is een ware schat aan herinneringen; een enorm koorarchief dat niet hoog genoeg kan worden ingeschat en wat goed bewaard moet worden. Denk bijvoorbeeld aan de kunstige tekeningen van Aimé Van Avermaet die jarenlang de tekst verluchtigden. Ook alle foto’s die erin staan zijn van grote waarde en zijn altijd leuk om terug te bekijken.

Van groot belang zijn alle mooie vriendschappen die in het koor ontstaan zijn en die tot de dag van vandaag voortduren. Het is een groot geluk te weten dat in goede maar ook in de wat minder goede dagen je toch steeds bij elkaar terecht kunt en je op die manier jarenlang deel uitmaakt en getuige bent van elkaars leven.

Acantus was in feite mijn plaatsvervangende familie en zeer zeker ook mijn vaste ankerpunt in de week. Er gebeurde van alles in mijn leven, ik ben gescheiden, verhuisd, zowat tien keer van baan verwisseld (hoewel ik nu toch al 12 jaar op dezelfde stoel zit), opnieuw verhuisd, maar in al die woelige tijden was er steeds één zekerheid en dat was het koor op donderdagavond. Het kan nauwelijks overschat worden hoe diep het koor in mijn hart en mijn leven verankerd was. Sinds mijn verhuizing naar de Zandberg, inmiddels ook al vijf jaar geleden, werd het toch wel een extra inspanning vanwege de afstand. Maar ik ben zelf midden in de polder gaan wonen en ik moet sowieso in de auto stappen om ergens te komen, dus kon ik net zo goed naar Beveren blijven gaan. Zo is het al die tijd ook gegaan.

En dan blijkt de geschiedenis zich onverwacht te herhalen. Was het twintig jaar geleden de liefde die mij naar Beveren en bij het koor gebracht heeft, zo is het ook nu de liefde die mij heeft doen besluiten om andere wegen te zoeken en mij weer op Zeeland te gaan richten. Sjaak en ik zijn nu anderhalf jaar samen en al die tijd staan wij met één been op de Zandberg en met het andere in Kruiningen. Het koorlidmaatschap werd voor mijzelf een lastige evenwichtsoefening die heel veel energie, tijd en kilometers kostte. Het is mijn eigen besluit geweest, want Sjaak wist van het begin af aan hoe belangrijk het koor voor mij was. Zelf al ruim 50 jaar muzikant en trouw verenigingsmens, heeft hij nooit gesuggereerd om te stoppen, eerder integendeel. Ik blijf echter wel zingen, want ik heb auditie gedaan bij het Zeeuws Vocaal Ensemble en daar ben ik aangenomen. Vermoedelijk kan ik vanaf februari mee starten met hun volgend project.

In twintig jaar tijd heb ik ook heel wat potloden versleten om leuke tekeningetjes te maken, om de partituur te dateren, soms ook de locatie en de weersomstandigheden erbij te zetten en natuurlijk om allerhande notities te maken over de juiste manier van zingen. Daarom heb ik een uitermate passend geschenkje uitgezocht om dit enigszins te compenseren. Ik hoop dat jullie er blij mee zijn. Het gouden strikje past bij het “gouden” koor dat Acantus is en de Bach-potloden zullen mooi passen bij de Passie-partituren die vast al klaarliggen. Ik wens jullie heel veel succes, voldoening en muzikaal plezier toe in de toekomst.

Ik wil jullie allemaal nogmaals hartelijk danken voor alle mooie jaren, voor alle wondermooie, hemelse muziek en voor alle vriendschap en genegenheid die ik (en later ook Sjaak) ondervonden heb. Het was mij een eer om deel uit te maken van dit prachtige koor van stemmen. Wij zullen elkaar op tijd en stond zéker weerzien. Om te eindigen met een citaat uit het allerlaatste lied dat ik met jullie zong in Kallo, die vrijdag de dertiende december: “Moji su drugovi” : “My friends are pearls spread all over the world and I am a bird, and sometimes I meet them while flying”. Het ga U allen goed!

Marja van Kooten
Ons potloodje

Wat is een potlood? Is dit een pot met lood of wat? Mijn beste lezers, volgens een zekere mijnheer Van Dale komt het wel degelijk van pot en lood. Oorspronkelijk grafiet om in de pottenbakkerij vuurvaste smeltkroezen te merken.

Grafiet is een gekristalliseerde vorm van koolstof van een zwartglazige kleur en vettig in aanvoelen, als poeder gebruikt voor het poetsen van kachels enz.

Doorgaans is deze grafiet gemengd met pijpaarde om er mee te kunnen schrijven. Hoe meer pijpaarde, hoe harder de grafietstift (H = zacht; B = hard; HB = halfhard/halfzacht).

Een gemiddeld potlood is goed voor een lijn van 56 km.

Een potlood bestaat uit meerdere delen, nl. een grafietstift omhuld met een kleedje. Dit kleedje kan van hout (gewoon potlood), metaal of plastiek (vulpotlood) zijn.

Maar laten wij het hier nu hebben over "ons potloodje". Ja, er zijn er met een puntje of zonder puntje, maar daar dient dan weer een "slijper" voor.

Puntenslijper: kegelvormig metalen huisje met ingezet mesje, waarin men de punt van het potlood draait tot ze scherp is.

Er zijn potloodjes met en zonder gommetje, of is het gummetje ...

Gom - Gum: ontledingsproduct van brandstof of smeerolie.

Er zijn hele en halve potloden - harde of zachte - deze laatste kunnen gemakkelijk uitgeg(o)(u)md worden.

Er zijn er om mee te schrijven of in het doosje te laten liggen, maar dat is niet aan te raden. Verder zijn er potloden, pencils, bleistifte, en crayons die gretig gebruikt worden of verdwijnen in de handtassen of pockets en dan zijn deze in nood.

Ik hoorde laatst nog een potloodje zingen: "Help mij, help mij uit de nood, steek mij maar liever in de doos".

Weet je dat wij per jaar ongeveer 200 van deze schrijfstokjes moeten aanschaffen (kopen of krijgen van milde schenkers, waarvoor dank).

Ja beste lezers, laat ons dus een beetje meer aandacht schenken aan "ons potloodje" en leg het daarom na de repetitie terug op zijn vertrouwde plakje, namelijk in het bakje!

Marja van Kooten, San Martinootje 2010
Marja van Kooten

Met helderblauwe ogen

waarin je eindeloze zeeën ziet

beschreef en omschreef ze in ’t Akantje

decennia lang

talrijke reizen, gebeurtenissen, natuurtaferelen.

Nieuwsgierig

zag ik telkens uit

naar elk van haar milde verhalen.

Zachte, eerlijke ogen

die veel meer konden zien,

aan geen kleurentint voorbijgegaan,

de wereld aan de binnenkant.

Pen- en altvriendin,

jouw proza zal ik koesteren

als wilde parels…

Bea Claus, 29 januari 2020
Afscheid van Juanita

Vandaag 23/01 kreeg ik van Gerd een e-mailtje: “Wil je net als Marja een afscheidsstukje voor het AKantje schrijven, je hebt tijd tot 31/01”. Dus dook ik vlug in mijn paperassen en aan de slag.

Ik wist al langer dat er een einde ging komen aan vele zeer mooie jaren in ons koor Acantus. 2019 gaf me echter zoveel problemen met mijn gezondheid dat uitstellen niet goed zou zijn.

Dus op 13 december het laatste concert, in Kallo met Ishtar & Acantus. Een prachtig concert, al was er in mijn hart een trieste noot, maar de ruiker van Godfried na afloop ontroerde me enorm. In schoonheid afscheid nemen, al dikwijls gehoord en nu zelf mogen meemaken.

Dat ik al lang in het koor was weet iedereen wel, denk ik, dus daarom even graven in het verleden van mijn mooie koorreis.

Mijn start maakte ik in april 1962, dit doordat mijn tante Esther (nu 95!) met een vriendin, Josephine Weyn, naar ons thuis kwam. Zij wist dat ik graag zong en juffrouw Weyn zong in het Sint-Martinuskoor, die waren op zoek naar versterking (ook toen al). De week daarop werd ik aangenomen door koster/organist/dirigent Willy Snellings. Dit was de start van vele boeiende koorjaren in een heel toffe groep, waar ik altijd met plezier naar toeging. Niet in het minst omdat de dirigent toen altijd pralines bij had voor na de repetitie!

In maart 1967 gaven we met het Sint-Martinuskoor ons eerste grote kerkconcert, met 27 koorleden.

Dit was het begin van een steeds interessantere periode. De misliturgie deden we nog altijd, maar daarnaast zocht Snellings mooie klassieke werken op die hij soms zelf nog bewerkte. Zo zongen we al snel in de Verlatzaal van Cortewalle en in kerken in de omgeving.

Eerste grote kerkconcert (1967)

Met het koor deden we toen nog geen grote buitenlandse koorreizen, zelfs geen reizen. Maar vanaf 1962 gingen we jaarlijks op daguitstap, zoals naar de Ardennen. We maakten mooie wandelingen en hadden veel plezier. We leerden elkaar zo ook beter kennen en repeteerden met nog meer concentratie.

Uitstap naar de Ardennen (1962)

In 1969 trouwde ik met Jan in de Sint-Martinuskerk, ook toen was het de gewoonte dat het koor voor de leden de misviering zong.

Trouw met Jan (1969)

Vanaf 1969 stak het koor het water al over naar Antwerpen en we zongen onze eerste Artiestenmissen in de Carolus Borromeuskerk, er volgden daarna nog vele uitvoeringen. Vervolgens werd een eerste plaat, een vinyl lp in stereo, opgenomen in 1969. Een tweede plaat volgde in 1974, opgenomen in de Verlatzaal van Cortewalle, beide onder leiding van Willy Snellings.

De hoezen werden prachtig ontworpen door ons koorlid Paul Degelin.

Platenhoes door Paul Degelin

De vele repetities wierpen hun vruchten af, want in 1980 mochten we als koor meedoen aan de “Europese Beker voor gemengde koren “ in Knokke. Een eervolle zesde plaats was onze beloning.

De jaren gingen verder ……

En in 1982 kregen we een piepjonge nieuwe dirigent, dit dankzij optieker en koorlid Jozef Londoz. Godfried Van de Vyvere was zijn naam en hij bleek vol enthousiasme te zitten. Er kwam nieuw leven in ons koor en we groeiden gestaag van ca. 25 naar 50 leden. Ook de kwaliteit ging er langzaam op vooruit en in 1985 volgde weer een hoogtepunt, de eerste prijs in de hoogste categorie op het koortoernooi van Tongerlo.

Ik herinner me ook nog ons eerste “koorfeest” in de bovenzaal van “Feestzaal Verstraeten” in de Kloosterstraat.

Eerste koorfeest

Godfried gaf naast muzikale ook veel andere impulsen aan ons koor, zo kwam er in 1988 een koorkrantje uit “San Martinootje” het huidige AKantje. En er kwamen heuse koorstatuten en een koorbestuur met Jonas Staut als eerste voorzitter. Ook deden we onze eerste internationale koorreis, en wel naar Polen. Niet eenvoudig als je bedenkt dat “De Muur” in de DDR pas in november 1989 gevallen was en Polen nog onder Russisch bewind leefde. Maar deze reis was en is nog altijd het hoogtepunt van al mijn reiservaringen!

Eerste koorreis naar Polen (1989)

Hierna volgden de koorreizen elkaar jaarlijks op, het ene jaar een koor ontvangen, het volgende jaar ernaar toe of omgekeerd al naar gelang. Dat reizen en de optredens kostten echter veel geld en zo ontstond het idee van “Den Hemel”, dit na een leuk borreltje voor de Dekenij door Wilfried en Nelly, een machientje dat na al die jaren beter draait dan ooit, dankzij het enthousiasme van vele A- en B-leden en de talloze sponsors. Dit heeft Acantus steeds sterk gemaakt.

Met Godfried hebben we intussen vele zeer mooie uitvoeringen mogen beleven en omdat de moeilijkheid steeds hoger werd en wij maar amateurs zijn, werd er met heuse koorweekenden gestart. Ik herinner mij er nog vele, heel veel oefenen, maar ook tijd voor een gezellige ontspannen sfeer samen, vooral ’s avonds.

Voor veel concerten heb ik toentertijd met veel plezier de bloemversieringen en de decoraties mee verzorgd en ik heb zo goed als alle concerten mee mogen zingen.

Decoraties door Juanita

Nu in 2020 is er weer een heel boeiend jaar begonnen, met als uniek hoogtepunt juli, met de W.C.G. ‘s. Ik ben benieuwd en volg jullie allen van dichtbij.

Maar vooral wens ik het hele koor heel veel succes en Godfried heel veel inspiratie en courage.

De laatste jaren heb ik het koor noodgedwongen wat moeten lossen, een slechte rug en andere problemen met de gezondheid werden niet beter met het stijgen der jaren. Ik denk echter dankbaar terug aan een zeer mooie periode in ons leven die we, Jan en ikzelf, voor geen geld hadden willen missen.

Ik zal jullie heel hard missen, maar aan alle ook mooie liedjes komt eens een eind, hopelijk nog dikwijls tot ziens en altijd welkom in de Paul Van Ostayenstraat.

Ik hoop Godfried en mijn koorvrienden en -vriendinnen nog dikwijls terug te zien, dikke knuffels, het ga jullie heel goed

Juanita De Decker
Sad news
 

Afscheidslied voor Annelies, Marja en Juanita

Op de melodie van Good news!

Sad news, Liesje is going, sad news Liesje is going,

Sad news, Liesje is going and we don’t want to leave her behind.

 

Een sopraan die zingt als een nachtegaal.

Maar ze gaat ermee aan de haal…

 

Sad news, Liesje is going, sad news Liesje is going,

Sad news, Liesje is going and we don’t want to leave her behind.

 

En ze kent haar teksten uit het hoofd.

Maar ze heeft ons een ferme peer gestoofd…

 

Sad news, Marja is going, sad news Marja is going,

Sad news, Marja is going and we don’t want to leave her behind.

 

Ons Marja is haar liefde gevolgd.

En daarom is ze ’t afgebold…

Sad news, Marja is going, sad news Marja is going,

Sad news, Marja is going and we don’t want to leave her behind.

 

Ze schreef altijd het Akantje vol.

En ze slaat nu helemaal op hol…

 

Sad news, Juanita is going, sad news Juanita is going,

Sad news, Juanita is going and we don’t want to leave her behind.

 

Juanita is al lang in ’t koor.

En ze gaat er nu zo maar van door…

 

Sad news, Juanita is going, sad news Juanita is going,

Sad news, Juanita is going and we don’t want to leave her behind.

 

Juanita is een bloem van een vrouw.

Maar ze blijft ons niet meer trouw…

 

SAD NEWS!!!!!!!

Amuze
Ik ben Filip

Beste mede-zangers,

Ik ben Filip, geboren en terug getogen Stekenaar met een paar kleine omwegen via Frankrijk en Antwerpen, Leuven en Gent.  Samen met Eveline, fiere ouders van onze opgroeiende kindjes Louise, Elias en Aline. Samen, in 2020, 110 jaarringen dik. Samen ook een beetje muzikaal: 4 pianisten en 1 zanger ;-).

Jaren beroepsmatig actief geweest als advocaat, dan als zelfstandig juridisch adviseur bij verschillende ondernemingen. Nu sinds 1 jaar bedrijfsjurist bij BASF. Daarnaast ben ik deeltijds actief om een methode uit te werken om tot duurzamere stads/dorpsontwikkelingsprojecten te komen, een gevolg van een uit de hand gelopen thesis ;-).

Buiten mijn gezin en mijn werk probeer ik ook mijn maatschappelijk steentje bij te dragen als voorzitter van de gemeentelijke adviesraad voor dorpsgenoten met een handicap.

Ik lees graag non-fictie boeken, reis, wandel en kajak met plezier en hou van kleine, soms alledaagse, mooie dingen en samenzijn met familie. En een glas whisky of een Duveltje met maten. Wat meestal leidt tot meervoud ;-).

En zang. Lang geleden zong ik bij In Dulci Jubilo. En bij studentencanti daarna ;-). In 2014 pikte ik de draad weer op en heb ik Carmina Burana meegezongen. Dan heb ik het koorleven even laten schieten om weer te studeren. En nu afgestudeerd en dus klaar om de draad wederom op te pikken. Toen ik de bevlogenheid van Godfried zag, enkele jaren geleden, dacht ik: daar moet ik naartoe! Ik ben dus blij deel uit te mogen maken van jullie koor, waar degenen onder jullie die ik al mocht spreken, met vuur en passie over vertellen! Benieuwd om jullie allemaal beter te leren kennen! 

Succes!

Filip
Witte raaf

DENDERMONDE/GENT

De Sint-Baafskathedraal in Gent heeft een nieuwe organist: Nicolas De Troyer (35). De Dendermondenaar werd geselecteerd door een externe jury van specialisten en volgt Edward De Geest (69) op, die op 15 januari met pensioen gaat.

“Er zijn veel organisten. Maar wij zoeken een witte raaf.” Dat zei Ludo Collin, de rector van de Sint-Baafskathedraal, in september. Wel, Collin heeft zijn raaf gevonden: Nicolas De Troyer wordt de nieuwe organist van de Sint-Baafskathedraal. Hij werd begin deze week benoemd door de kerkfabriek van de Sint-Baafskathedraal. “Ik voel mij zeer vereerd om in de geweldige ruimte van deze kathedraal de liturgie mee te mogen verzorgen op een prachtig en uniek instrument”, zegt De Troyer in een eerste reactie. “Het orgel van Sint-Baafs is tot ver buiten Vlaanderen bekend en dit is een droom die uitkomt.”

De Troyer werd geselecteerd door een externe jury van specialisten en heeft heel wat ervaring. De organist behaalde de masterdiploma’s orgel (2007) en klavecimbel (2010) aan het Lemmensinstituut. Hij bekwaamde zich verder in het orgelspel met een driejarige specialisatiegraad die eindigde met een recital in de Brusselse kathedraal rond het thema licht en verrijzenis in de hedendaagse orgelmuziek (2010).

Daar stopt het niet. Aan de KU Leuven behaalde De Troyer in 2012 het diploma ‘Master of Arts’ in de musicologie. De organist viel de afgelopen jaren verscheidene keren in de prijzen. Hij is ook leraar orgel, klavecimbel, begeleidingspraktijk en muziekgeschiedenis aan de muziekacademie in Hamme.

Op 15 januari 2020 start hij in de Sint-Baafskathedraal. Hij volgt er Edward De Geest op die eervol ontslag bekwam en na meer dan 25 jaar dienst met pensioen gaat. “Ik zal graag in de lijn van mijn voorganger de artistiek-religieuze uitstraling van de kathedraal mee behartigen”, zegt De Troyer.

Dat de nieuwe organist deze opdracht start in het Van Eyck-jaar 2020, waarin de kathedraal en het Lam Godsretabel een belangrijke rol spelen, maakt het volgens de kerkfabriek nog mooier voor de nieuwe titularis.

Het orgel in de Sint-Baafskathedraal heeft 90 registers die een organist afzonderlijk of samen kan gebruiken. “De mogelijkheden zijn quasi onbeperkt’, zegt De Troyer. “De muziek die het best tot haar recht komt, zijn de composities uit de barok, zoals Bach, en uit de 20ste eeuw. Ik zal mijn keuze ook laten afhangen van de tijd van het jaar.”

De Troyer was meer dan tien jaar organist aan de Sint-Pauluskerk in Antwerpen en de Dominicanenkerk in Brussel en is vast verbonden aan de Sint-Pieterskerk in Hamme. “In Antwerpen zagen ze me niet graag vertrekken, maar deze kans moest ik grijpen”, zegt hij nog. “Het allerhoogste is natuurlijk de Sint-Goedelekathedraal in Brussel, omdat daar het aartsbisdom zit. Maar ik denk dat ik in Gent zo goed mijn draai ga vinden, dat ze al van ver gaan moeten komen om mij hier weg te krijgen”.

De Standaard
Klinkt het niet, dan rijmt het wel

De poëzieweek van 30/1 tot 5/2 kon ik niet laten voorbijgaan zonder mijn liefde voor het gedicht en de poëzie met jullie te delen. Ik waardeer ten zeerste de bijdragen die Bea levert in dit blaadje.

Meestal in een melancholische bui durf ik ook wel eens de muze haar werk laten doen, maar voorlopig ben ik nog niet klaar om mijn pennenvruchten openbaar te maken.

In verband met de voorbije gedichtendag liet Ilse Dewever in GVA haar oog vallen op enkele songwriters die weleens inspiratie vinden in een gedicht om een liedje te schrijven. Er zijn er te veel om ze in het kader van dit artikel allemaal te citeren. Ik wil hier ééntje uitpikken omdat het gaat om Federico Garcia Lorca, persoonlijk één van mijn favoriete schrijvers.

Toevallig was het Leonard Cohen, een jeugdidool, die in het gedicht ‘Pequeno vals vienes’ (Kleine Weense Wals) inspiratie vond voor zijn song ‘Take This Waltz’ (1986). Het nummer verscheen in zijn verzamelalbum Poets in New York (1986) een muzikaal eerbetoon aan Spanjes voornaamste dichter en literator Federico Garcia Lorca (1898-1936). Het gedicht verscheen voor het eerst in diens gedichtenboek ‘Poeta en Nueva York’ uit 1929. Inhoudelijk spreken deze gedichten de vereenzaming uit bij de homosexuele Spaanse dichter, die één jaar eerder naar Amerika was afgereisd nadat hij was afgewezen door de schilder Salvator Dali, op wie hij verliefd was.

Lorca studeerde aan de universiteit van Granada en behaalde o.a. het diploma klassiek pianist. Zijn artistieke inspiratie haalde hij vooral uit bladmuziek van Debussy, Chopin en Beethoven, maar ook uit de Spaanse folkloristische muziek. Later ging zijn liefde vooral uit naar de poëzie en de literatuur.

Ook prachtige toneelstukken van hem zijn vertaald in het Nederlands, zoals o.a. De Bloedbruiloft en Het Huis van Bernarda Alba, dat vorig jaar nog zo kunstig op de scène werd gebracht door onze eigenste Kamer Edelweiss Toneelkring (KET), bij wie ik een tiental jaren speelde. maar ik dwaal af van mijn onderwerp.

Ik wil jullie bij deze uitnodigen om op You Tube eens te luisteren naar Pequeno vals vienes, liefst in de authentieke vertolking door Ana Belén. In de vertaling kan je dan eventueel het gedicht zelf even doornemen. Ik kan toch niet nalaten, ter kennisname, een paar andere verzen van de grootmeester te citeren.

 

Media Luna

La luna va por el agua.

Como està el cielo tranquilo?

Va segando lentamente

el temblor viejo del rio

mientras que una rama joven

la toma por espejito.

Halve maan

De maan schuift over het water.

Hoe kan de hemel zo rustig zijn?

Schuivend maait ze traag

de ouwe glinstering van de rivier

terwijl een jonge kikker

haar voor een spiegeltje houdt.

 
Wilfried Van de Velde
Marina en Aurèle, een gouden paar

Marina, Aurèle

Welkom in ons prachtige kasteel Cortewalle! Maar dat moet ik jullie niet vertellen want jij, Marina, kan er veel meer over vertellen dan ik. Welkom ook aan jullie kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen, de vele vrienden en familieleden die vandaag met jullie deze gouden huwelijksverjaardag willen meevieren.

Laat ons even teruggaan in de tijd….

Aurèle, om je Frans wat bij te schaven was je in Montpellier een vakantiecursus Frans aan het volgen; je leerde daar Andrée Maes kennen die je honderduit over haar vriendin Marina vertelde… hoeveel ‘lieven’ ze wel had, over wat ze allemaal durfde uitsteken, allez, wat voor een ‘patéke’ ze wel was. En jij Aurèle dacht: ‘Tiens…. dat meisje wil ik toch wel eens van dichtbij zien en beter leren kennen.’ Ook al kwam ze uit Mechelen, want voor alle duidelijkheid, iedereen weet dat hier zeker en vast, ik weet het zelfs! Marina komt uit Mechelen!!!

Samen Romaanse studeren in Leuven! Aurèle zat op kot en Marina pendelde tussen Mechelen en Leuven. Maar ze kreeg het al snel voor mekaar dat ze ook op kot mocht in Leuven. Genieten van het studentenleven was een deel van jullie leven…

Om jullie helemaal te typeren, het geraakte ‘aan’ ergens in maart 1963, de juiste datum weten jullie niet meer, maar het was op een carnavalbal! En de anders ‘van man tot man fladderende Marina’ gaf haar hart volledig aan Aurèle en er kwam geen enkele andere man nog aan te pas en dat nu al 57 jaar lang.

De studie Romaanse bleek voor jullie allebei toch niet jullie ding. Dus Aurèle ging eerst in Leuven, daarna in Gent geschiedenis studeren en woonde terug thuis. Marina studeerde regentaat Frans, geschiedenis, Latijn. En weer werd er gependeld om elkaar te zien.

Toen Marina afstudeerde werd ze leerkracht in de lagere graad van de Dames van het Christellijk Onderwijs in Antwerpen: de ‘Dams’ zoals wij die school toen noemden. Zelf zat ik in het Onze-Lieve-Vrouwinstituut op de Amerikalei en wij noemden die van de ’Dams’ ‘die met hun grijze rokken’. Maar ondertussen werd er verder gependeld: tussen Gent en Mechelen. Marina, op een bepaalde dag nam je vader je even apart met de vraag: ‘Wanneer gaan jullie nu trouwen?’ Dus werd er een trouwdatum vastgelegd: 31 oktober 1969.

Aurèle studeerde net voor de trouw af en hij kreeg van zijn promotor werk in het rijksarchief in Beveren op 2 oktober 1969.

Jullie huwelijksreis ging naar Sicilië. En wat heel uitzonderlijk was, dit kon tijdens het schooljaar! Marina kreeg van de ‘beruchte Mère Paule’ van de ‘Dams’ een uitzondering om tijdens het schooljaar op huwelijksreis te gaan. Wie krijgt dat in godsnaam gedaan… Marina dus!

Na de huwelijksreis gingen jullie in Mechelen wonen boven de nieuwe en tweede meubelwinkel Decora van de ouders. Daar woonden jullie tien jaar, tien jaar pendelen van Mechelen naar Antwerpen voor Marina en van Mechelen naar Beveren voor Aurèle. Er werden ook al twee kinderen geboren: Saskia in 1971 en Ortwin in 1972.

In 1974 ging Aurèle werken bij de Gazet van Antwerpen op Linkeroever. Het pendelen werd op een bepaald moment toch wat zwaar, ook met de twee kinderen steeds over en weer en na vele gesprekken beslisten jullie om toch richting Beveren te komen wonen. Jullie oog viel op een perceel in Melsele, waar jullie op die verkaveling de eersten waren om er te bouwen. En in maart 1979 was het dan zo ver: Beveren, Melsele werd jullie thuis, jullie nestje maar… Marina blijft van Mechelen, he! Niet vergeten!

In 1981 werd Cedric geboren. Jullie kinderen gingen allemaal mee naar Antwerpen, naar school…. Ze groeiden verder uit, zijn nu allen gehuwd en hebben jullie al negen kleinkinderen gegeven. Bij elk twee jongens en één meisje: prachtig gedaan, zou ik zeggen.

Alhoewel Marina nog altijd van Mechelen was, ging ze toch zingen bij het koor Melos. Maar toen de repetitieavond werd verplaatst naar zondagavond besloot ze samen met Petra naar het Sint-Martinuskoor te gaan, nu Acantus, waar ze ondertussen 30 jaar zingt en waar wij elkaar hebben leren kennen.

Aurèle zette zich als historicus ook in en werd bestuurslid van de Heemkundige Kring. Ze zagen daar snel in welk vlees ze in de kuip hadden en Aurèle werd secretaris-penningmeester, met heel wat werk voor de boeg. Regelmatig lag de woonkamer vol boekjes, er kwam heel wat administratie bij kijken. Maar Aurèle deed het werk met hart en ziel.

Hij werd ook bestuurslid van het Orgelcomité van Melsele. Ook daar beseften ze snel wat een gepassioneerde man ze in hun bestuur hadden en hij werd in 1994 voorzitter. Dat heeft hij zes jaar gedaan! Ondertussen zette hij zich ook in voor de Piet Stautkring. Naast zijn werk nam hij er nog heel wat vrijwilligerswerk bij.

En Marina, nog steeds van Mechelen , werd in 1987 bij het ontstaan van de gidsenvereniging lid en gaf mee uitstraling aan de gidsenvereniging in Beveren! Dit kasteel Cortewalle en ons Fort Liefkenshoek werden haar specialiteit! Ooit heeft ze ook gegidst in de haven, maar dat lag haar niet zo. Vooral in het ruim van de bananenboten kruipen, met 50 leerlingen achter haar, was niet echt haar ding. Door te gidsen leerde Marina ons mooie Beveren veel beter kennen, maar ze is nog steeds van Mechelen!

Marina ging na haar pensioen les volgen aan het ROC in Gent om officieel reisleider te worden, daar kreeg ze zelfs les van mijn vader. Maar eigenlijk had ze die lessen niet nodig; want als leerkracht leidde ze de Romereizen van de zesdejaars bij de ‘Dams’: dus ervaring had ze met hopen. Ook had ze een eigen reisgroep, Artemis, opgericht met in het begin vooral oud-leerlingen en collega’s (ook Petra, soms Juanita en ja , zelfs Jonas Staut en Ivonne reisden mee naar Kreta). Ze vormen nu een hechte vriendengroep.

Marina en Aurèle, jullie delen dezelfde passies: muziek en kunst zijn een prachtige gouden draad doorheen jullie leven. Maar er is nog een rode draad: namelijk het voetbal, uiteraard supporteren jullie elk voor je eigen ploeg! Aurèle voor Gent en Marina uiteraard voor de Malinois! Dat zal soms wel vonken gegeven hebben!

Toen ik deze week bij jullie was, vroeg ik of jullie nog plannen, nog dromen hebben, was jullie antwoord: ‘Ja, nog veel op reis gaan! En misschien toch eens met alle kinderen en kleinkinderen naar Sicilië gaan, waar onze huwelijksreis naartoe ging’. Een schitterend idee om uit te werken! Marina en Aurèle, ik wens jullie nog heel veel gouden jaren toe, en nu hop naar de diamanten verjaardag!

Het was me een hele eer om jullie vandaag te mogen toespreken op jullie gouden huwelijksverjaardag en ik ben blij dat ik jullie als eerste mag feliciteren. Bovendien is het nu even tijd voor enkele cadeautjes. Jullie krijgen van mij een herinneringsboekje als aandenken aan jullie gouden huwelijksjubileum en een gegraveerde wijnkoeler van de gemeente en uiteraard ook bloemen.

Geniet van de felicitaties van vandaag.

Geniet van de receptie.

Geniet van het feest straks.

Kortom geniet met volle teugen van jullie speciale dag!

Ingeborg De Meulemeester
Winter, januari 2020

Alles valt

STIL

in dit moment

geen voorwerp durft nog te ademen

 

De avondzon

hangt laag en rood

boven ’t omgespitte land

wat de stilte

VERGROOT

Voorbij

de weemoed en de kleurenpracht

van de herfst,

het betoverd-schoon

 

De dagen, kort en eenzaam

Lopend onder een koude hemel

hoor ik de sterren ademen,

’t verlangen naar geborgenheid, een thuis

 

De aarde wacht

Lethargie etst zich in mij

De stilte komt tot

RUST

in deze leegte, dit gedicht

Bea Claus
Koorkalender
Zondag 7 juni 2020 9.30 uur Extra koorzondag voorbereiding WCG
Zaterdag 13 juni 2020 20.00 uur Concert Beveren met koor uit Eisenstadt
Maandag 6 juli 2020 ganse dag Deelname WCG
Woensdag 8 juli 2020 ganse dag Einde deelname WCG
Van zaterdag 3 oktober t.e.m. zondag 4 oktober 2020 Koorweekeinde Lier, Bed Muzet
Zaterdag 21 november 2020 Sopranenfeest
Gerd Wenmeekers
Familienieuws

Wij verwelkomen

    Filip, bas

    Hilde Cools, sopraan

Wij nemen in het koor afscheid van

    Juanita De Decker, alt

    Maria van Kooten, alt


Wij bieden onze oprechte deelneming

bij het overlijden van Jan Deckers, (schoon)broer van Katrien en Hans Koper

een blad

wordt verjaagd

verjaagd door de wind

nooit vindt

dat blad

nog een tak

die het bindt,

ver van de boom

valt het blad

valt de wind,

ik ben een man

eens was ik een kind.

Albert Hulstaert

 
Gerd Wenmeekers
Verjaardagskalender
   
   
   
Hugo Thierens 28 februari
Jan Cerfontaine 1 maart
Jonas Staut 4 maart
Luc Geerinckx 8 maart
Piet De Smet 12 maart
Katrien Deckers 13 maart
Kristien Van Bastelaere 15 maart
Daan Peters 16 maart
   
Agnes Hoste 31 maart
Chris Herremans 11 april
Ingeborg De Meulemeester 14 april
Ingeborg Smet 15 april
   
Karina De Bock 21 april
Mario Fierens 23 april
Christine Dhollander 9 mei
Martine De Rycke 10 mei
Hilde Marijnissen 10 mei
Kris De Schepper 12 mei
   
Nathalie Thyssen 23 mei
Godfried Van de Vyvere 26 mei
Trees Janssens 28 mei
Hera Wijckers 28 mei
   
Manu Cardon 25 juni
Carry Decleer 4 juli
Ingeborg Smet 7 juli
Nicole De Laet 21 juli
   
Klaartje Schatteman 25 juli
Marina Smets 28 juli
Dirk Praet 4 augustus
Gerd Wenmeekers