Melchior, Balthasar, Kaspar

Godfried Van de Vyvere

Vandaag is het 6 januari, je voelt mij natuurlijk al komen…, een dag vanouds bekend als Driekoningen, of meer liturgisch, het feest van de Openbaring. Het is een feest dat in de volkse beleving, noem het maar folklore, stilaan verloren gaat, al blijkt de commerce van het driekoningengebak wel goed te marcheren.
Ik weet niet hoe het met jullie zat maar wij trokken als kind van deur tot deur, verkleed, met een kroon en met een draaiende ster. We zongen voor de mensen een liedje en kregen als dank wat snoep of wat zakgeld. Met Drieske Nijpers trokken we in de jaren ’70 zelfs met een heuse (namaak-)kameel door de besneeuwde straten, gewapend met een fles jenever, uiteraard tegen de kou.

Toen was het nog koud, toen lag er nog sneeuw in de winter, toen hadden de mensen nog ‘zak’-geld. Je kan vandaag de kinderen moeilijk de straat opsturen met een bankkaart-terminal. Ik ben, in de goede zin van het woord, best wel ‘multi-kulti’, maar dat onze eigen gebruiken verloren gaan, valt toch te betreuren.
Zullen we eens kijken wat de drie koningen, ook de drie wijzen genoemd, vandaag voor ons in petto hebben. Ze hebben  blijkbaar alle drie een boodschap voor of over het koor, en daarbij vertrekken Melchior, Balthasar en Kaspar vanuit hun eigen initiaal, M, B, K. 

M

Melchior is de rode koning, ‘bron van licht’. Hij komt uit Perzië (het huidige Iran). Hij is 35 – 40 jaar, wiskundige en sterrenkundige, bezit kracht in denken en kennis. Hij tuurt de hemel af en ziet die bijzondere verschijning. Hij is vol wetenschappelijke vreugde, nieuwsgierigheid en opwinding. Hij gaat op weg en neemt goud mee: goud om goed te kunnen denken.

De M van Melchior brengt ons bij :

Muziek: terugblikkend tuurde Melchior inderdaad naar de hemel, onzen Hemel!!, en vond en hoorde dat het heel goed was.

Majestueus, majestatisch waren de klanken van het harmonieorkest
samen met het koor.

Mooie, goed gezongen uitvoeringen waren er met Allerheiligen en kerst.

We misten helaas het musiceren met het Midden-Europese vocaal ensemble Ton in Ton, dat ultiem besloten had zijn bezoek aan België af te gelasten. 

Muziek die klaar ligt voor het nieuwe werkjaar: Farkas, Howard Goodall, Edward Elgar

Missen: terugblikkend: we verspeelden onze mooie Witte Donderdagdienst en mooie momenten in de paaswake zoals de paashymne door de heren rond de paaskaars. 15 augustus gaven we zelf op ten voordele van een muzikaal sterkere Hemel.

Maar… we maken er een bijzondere Paaswake van met het koperkwintet, Paasdienst in Carolus-Borromeus, koormis in Brasschaat, de mis in de Collégiale Saint-Hildevert in Gournay-en-Bray in Normandië .

Muze… dat de muzen ons nog veel inspiratie mogen leveren, zoals koning Melchior: denkend turen en uitzien naar bijzondere verschijningen, vol vreugde, nieuwsgierigheid en opwinding.

En jawel… als een echte Melchior de muzikale hemel afturend, kwam de bijzondere verschijning voor ons volgend eindejaarsconcert.
De Openbaring: de opera Dido and Aeneas van Henry Purcell.

Dank je wijze Melchior

Henri Purcell

B

Balthasar, ‘beschermer van god’ is de blauwe koning en komt uit India. Hij is ± 60 jaar, gevoelsmens, leeft vanuit zijn hart.

Hij neemt wierook mee. Het stijgen en weer terug vallen van de rook staat symbool voor het spirituele contact met de hogere macht: de vragen die gesteld worden en de antwoorden die teruggezonden worden

De B van Balthasar brengt ons bij:

Bestuur: ik wil voorzitter en bestuursleden bedanken, prijzen voor hun inzet, volharding, daadkracht, initiatieven, en zoals de wierook van Balthasar: vragen die gesteld worden en antwoorden die teruggezonden worden.

Ons bestuur = bijzonder

 

Bestuur 2024

Baspartij: onze baspartij dreigde numeriek wat verdrongen te worden, maar kijk: Balthasars wierook steeg op en daalde neer met 3 nieuwe bassen: Dirk, Hugo, Chrétien. Laatste twee niet per sé door koning Balthasar, maar via ‘koning Facebook’.

Drie nieuwe bassen = bijzonder

Beveren: steunlijst, publiek dat in grote getale aanwezig was in de Hemel, bij de concerten met de Harmonie, tijdens ons gelegenheidsoptreden in het warmste week-café bij Erna,….

Beveren en verre omstreken = bijzonder, om te blijven behagen

Dankjewel, wijze Balthasar.

K

Kaspar, ‘schatdrager’, is de groene koning en komt uit Ethiopië. Hij is ± 25 jaar, energiek, steeds in beweging, vol jeugdig enthousiasme, vertrouwend op het goede voor alle mensen.

Hij neemt mirre mee. Mirre heeft geneeskracht en vermindert pijnen, wat nodig is om gezond van lichaam te blijven en te bewegen.

KOPERKWINTET 'BRASSERY'

De K van Kaspar brengt ons bij:

Koorleden: we kregen, over een ruime periode gezien veel nieuwe koorleden….(vergelijk de lijst van een goede 20 jaar geleden.) Zeer recent mochten wij ons verheugen in de nieuwe koorleden alten Katrien en Rani, bas Hugo. Volgende week komen bas Chrétien en echtgenote alt Marijke ons vervoegen, en er zitten nog 2 nieuwe alten in de pijplijn…

Zoals koning Kaspar: wij blijven energiek, in beweging, vol jeugdig enthousiasme. De Mirre van Kaspar houdt ons koor levendig en gezond.

Koorweekend(s): zo waardevol, in de eerste plaats muzikaal, maar ook sociaal, amicaal…

Koorreizen: we kunnen bogen op een lange reeks prachtige koorreizen. De laatste was Wenen, Burgenland, Eisenstadt, Bratislava. Dit jaar een heel andere richting: het Normandië van Nathalie.

Tenslotte nog 2 dubbele K’s:

KoperKwintet (‘Brassery’) voor de Paaswake en de dienst op Pasen in Carolus-Borromeus. Zij begeleiden o.a. de mis van Farkas en het Alleluia van Händel.

Kwantiteit (ons ledenbestand, onze bezetting) en vooral kwaliteit.

Dankjewel, wijze Kaspar 

Melchior, Balthasar en Kaspar, M B K:

Mooie boeiende koormuziek

Mooie boeiende koorleden

Meer bloeiend koorleven

Muzikaal, briljant, krachtig

Minzaam, blits, kippenvel

Machtig, bloeien, kwaliteit

Martinus, Beveren, Koor.

Aan u allen een muzikaal en vooral ook liefdevol en vredevol nieuwjaar.