Groepsfoto

 

Het Akantje

Het Akantje is het driemaandelijks tijdschrift van het koor Acantus. Het verschijnt sedert 1988 in hardcopyformaat onder de naam San Martinootje. In de loop van 2005 werd het koorkrantje herdoopt tot "'t AKantje". In 2010 werd het eenvoudig "Akantje". Vanaf juni 2015 verschijnt het ook op deze plaats in digitaal formaat. Het Akantje wil een weerspiegeling zijn van het leven in het koor van zowel dirigent, zangers en zangeressen als van hun partners en sympathisanten.

Akantjes

juni 2019

februari 2019

september 2018

juni 2018

februari 2018

jubileumeditie

september 2017

juni 2017

februari 2017

september 2016

reisboekje Sabadell

maart 2016

oktober 2015

juni 2015

Redactieadres

akantje@gmail.com.

Verantwoordelijke uitgever

Rik Daghelet
De Brownestraat 3
9120 Beveren

Redactie

Gerd Wenmeekers

Piet De Smet